Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών για την οργάνωση ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2014, στο πλαίσιο του έργου «Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Α» [ΕΛΗΞΕ]
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών για την οργάνωση ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2014, στο πλαίσιο του έργου «Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Α»


^ Αρχή Σελίδας