Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Προκήρυξη Ανοιχτού τακτικού Διαγωνισμού υποέργου 3 (ΟΠΣ 339464) [ΕΛΗΞΕ]

- Προκήρυξη Ανοιχτού τακτικού Διαγωνισμού για το υποέργο 3 «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πρότυπου Μοντέλου Ποιότητας στην Κατ΄ Οίκον Φροντίδα και Αυτό-Φροντίδα Ασθενών με Νεοπλασίες»

- Φόρμα στοιχείων επικοινωνίας

^ Αρχή Σελίδας