Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Προκήρυξη Δημόσιου Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την υλοποίηση του υποέργου 11 της πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ [ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ]
- Προκήρυξη Δημόσιου Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την υλοποίηση του υποέργου 11 της πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ψηφιακό σχολείο, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και στήριξη του ΨHΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

- Περίληψη Προκήρυξης

^ Αρχή Σελίδας