Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Πρόσκληση με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών για την επιλογή αναδόχου για την «Ενοικίαση Αίθουσας και τροφοδοσία» στο πλαίσιο της Απολογιστικής Ημερίδας της 20/10/2015, για τις ανάγκες του έργου «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]

Πρόσκληση με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών προϋπολογισμού έως του ποσού των 5.000,00 ?, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την επιλογή αναδόχου για την «Ενοικίαση Αίθουσας και τροφοδοσία» στο πλαίσιο της Απολογιστικής Ημερίδας της 20/10/2015, για τις ανάγκες του έργου «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Αθήνας»


^ Αρχή Σελίδας