Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2008/03-04-2014) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Tempus με τίτλο «Restructuring of Study Programme in Architecture to Long-cycle Integrated Master in line with EU standards (RESARCH)» [ΕΛΗΞΕ]
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Tempus με τίτλο «Restructuring of Study Programme in Architecture to Long-cycle Integrated Master in line with EU standards (RESARCH)»

- Έντυπο πρότασης 


^ Αρχή Σελίδας