Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το υποέργο 2 «Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Αθήνας» (κωδικός ΟΠΣ 328087) [ΕΛΗΞΕ]
- Περίληψη Προκήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού το υποέργο 2 «Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Αθήνας»  (κωδικός  ΟΠΣ  328087)

- Τεύχος Α

- Τεύχος Β

- Τεύχος Γ

- Σχέδιο σύμβασης


- Φόρμα στοιχείων επικοινωνίας


^ Αρχή Σελίδας