Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (8694/31-10-2017) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο μέλη Δ.Π. του Ιδρύματος στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά Μέσα και Κινούμενα Γραφικά» [ΕΛΗΞΕ]
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (8694/31-10-2017) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο μέλη Δ.Π. του Ιδρύματος στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά Μέσα και Κινούμενα Γραφικά»

Έντυπο πρότασης

^ Αρχή Σελίδας