Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο πλαίσιο του Υποέργου 06 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την Ανάθεση Υπηρεσιών για την οργάνωση «ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2015, στο πλαίσιο του Υποέργου 06 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ»


^ Αρχή Σελίδας