Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4529/10-09-15) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για Καθηγητές ΑΕΙ εξαιρουμένων του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ για την υλοποίηση της εξωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο της Πράξης «ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για Καθηγητές ΑΕΙ εξαιρουμένων του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ για την υλοποίηση της εξωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο της Πράξης «ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Αθήνας»

- Έντυπο πρότασης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

^ Αρχή Σελίδας