Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1499/02-03-2018) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «DEVELOPMENT OF THE INTERDISCIPLINARY MASTER PROGRAM ON COMPUTATIONAL LINGUISTICS AT CENTRAL ASIAN UNIVERSITIES -CLASS»
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «DEVELOPMENT OF THE INTERDISCIPLINARY MASTER PROGRAM ON COMPUTATIONAL LINGUISTICS AT CENTRAL ASIAN UNIVERSITIES -CLASS»

- Έντυπο πρότασης 


Επείγουσα Ανακοίνωση Παρακαλούνται όσοι υποβάλουν πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.: 1499/02-03-2018 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «DEVELOPMENT OF THE INTERDISCIPLINARY MASTER PROGRAM ON COMPUTATIONAL LINGUISTICS AT CENTRAL ASIAN UNIVERSITIES -CLASS» στις προτάσεις τους όπου αναφέρουν το ΤΕΙ Αθήνας να το αντικαταστήσουν με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΤΕΙ Αθήνας).

^ Αρχή Σελίδας