Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γεωδαιτικού σταθμού για το Υποέργο 34 της Πράξης "Αρχιμήδης ΙΙΙ" [ΕΛΗΞΕ]
- Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γεωδαιτικού σταθμού για το Υποέργο 34 της Πράξης "Αρχιμήδης ΙΙΙ"

- Επείγουσα ανακοίνωση - Παράταση κατάθεσης προσφορών για την Προκήρυξη (αρ. πρωτ.: 4841/31-10-12) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γεωδαιτικού σταθμού»

^ Αρχή Σελίδας