Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Θαλής - ΤΕΙ Αθήνας» με MIS 376986
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών, με κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου την χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα, προϋπολογισμού έως του ποσού των 5.000,00 ?, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Θαλής -ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Διερεύνηση των Επιδράσεων των Περιβαλλοντικών Παραγόντων στα Οργανικά Υλικά Τεκμήρια φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς» MIS  376986
^ Αρχή Σελίδας