Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Προκήρυξη πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακ. την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «εργαστηριακών αναλωσίμων για την τεχνική της κυτταρομετρίας ροής» στο πλαίσιο της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» υπ. [11] [ΕΛΗΞΕ]
- Προκήρυξη πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «εργαστηριακών αναλωσίμων για την τεχνική της κυτταρομετρίας ροής» στο πλαίσιο της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ του ΤΕΙ Αθήνας» υποέργο [11]


^ Αρχή Σελίδας