Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΡΟΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΕΝΤΑΞΗΣ» [ΕΛΗΞΕ]
-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΡΟΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΕΝΤΑΞΗΣ»

-Έντυπο πρότασης


Ανακοίνωση για παράταση προθεσμίας

Παρατείνεται έως τις 04-01-17 και ώρα 11.30 π.μ. η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 5024/14-12-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΡΟΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΕΝΤΑΞΗΣ»


^ Αρχή Σελίδας