Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
20/06/2014 Εθνικό Δίκτυο Σημείων Ασύρματης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο (WiFi Hotspots)
Παροχή της δυνατότητας στους πολίτες για ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο με τεχνολογία WiFi σε δημόσια σημεία ανά την αναλυτική επικράτεια όπως π.χ. πλατείες, πεζόδρομοι, παιδικές χαρές, δημοτικές βιβλιοθήκες, μουσεία κλπ. Στο πλαίσιο της πράξης θα παρέχεται η δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω WiFi Hotspots σε υπαίθριους ή/και κλειστούς δημόσιους χώρους και θα υλοποιηθούν περίπου τέσσερις χιλιάδες (4.000) περιοχές ασύρματης - WiFi πρόσβασης, σε όλη την επικράτεια.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα
ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση"

Εκχωρείται από
ΕΠ "Αττικής" , ΕΠ "Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου" , ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" , ΕΠ "Μακεδονίας - Θράκης"

Περιοχή εφαρμογής
Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος
Πληροφορική - Τηλεπικοινωνίες

Κατηγορία δικαιούχων
Υπουργεία - ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Ενότητα 1:  Έγγραφα σε έντυπη μορφή
Ενότητα 2:  Έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή (CD, DVD)
Ενότητα 3:  Λοιπά στοιχεία μόνο εφόσον ζητηθούν από την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ

Τι χρηματοδοτείται
Ενδεικτικά, οι προτεινόμενες πράξεις δύνανται να αφορούν στα εξής:
Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης - WiFi (Hotspots) στο διαδίκτυο σε διάφορες περιοχές με διασπορά σε ολόκληρη τη χώρα
Υλοποίηση και παρακολούθηση πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης του δικτύου

Προϋπολογισμός

? 25.000.000
ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη): 15.000.000?
ΕΠ Μακεδονίας - Θράκης (Κεντρική Μακεδονία): 2.000.000?
ΕΠ Μακεδονίας - Θράκης (Δυτική Μακεδονία): 1.000.000?
ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο): 1.000.000?
ΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα): 1.500.000?
ΕΠ Αττικής (Αττική): 4.500.000?

Οι προτάσεις υποβάλλονται με όλες τις απαιτούμενες ενότητες και περιεχόμενα του φακέλου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» στη διεύθυνση Λέκκα 23-25, 10562, Αθήνα τις ώρες 09:00 - 16:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία παραλαβής της πρότασης από την ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Περισσότερα: http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2510

^ Αρχή Σελίδας