Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
23/12/2013 Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων - Φάση Β - Αναμένεται
Ενδεικτικά, οι προτεινόμενες πράξεις δύνανται να αφορούν στα εξής:

 • Ψηφιακή αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω της εισαγωγής διαδραστικού εξοπλισμού
 • Δημιουργία κινητών εργαστηρίων με σκοπό την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών εκπαίδευσης

 Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση" 

Εκχωρείται από

ΕΠ "Αττικής" , ΕΠ "Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου" , ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" , ΕΠ "Μακεδονίας - Θράκης"  

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα 

Τομείς ενδιαφέροντος

Εκπαίδευση - Κατάρτιση , Πληροφορική - Τηλεπικοινωνίες  

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία - ΝΠΔΔ 

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ) Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Ενότητα 1: Έγγραφα σε έντυπη μορφή  

Τι χρηματοδοτείται

Ενδεικτικά:

 • Ψηφιακή αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω της εισαγωγής διαδραστικού εξοπλισμού
 • Δημιουργία κινητών εργαστηρίων με σκοπό την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών εκπαίδευσης

 Προϋπολογισμός

? 115.160.000

Αναλυτικά:

 • ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση: 65.410.880?
 • ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρ. Μακεδονία): 17.504.320?
 • ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης (Δυτ. Μακεδονία): 3.685.120?
 • ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο): 1.036.440?
  ΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου (Στερεά  Ελλάδα): 3.569.960?
 • ΕΠ Αττικής: 23.953.280?

Οι προτάσεις υποβάλλονται με όλες τις απαιτούμενες ενότητες και περιεχόμενα του φακέλου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» στη διεύθυνση Λέκκα 23-25, 105 62 Αθήνα τις ώρες 09:00 - 16:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία παραλαβής της πρότασης από την ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».
 

Περισσότερα: http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2483


^ Αρχή Σελίδας