Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
17/06/2016 [ICT_H2020] ICT Calls 2016-2017 & χρηστικά εργαλεία
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα ICT στον Ορίζοντα 2020 και μέλος του δικτύου Idealist αποστέλλει τις ακόλουθες χρηστικές πληροφορίες.

1.       Όλες οι επίσημες παρουσιάσεις των επερχόμενων calls για το 2016 & 2017 που έχουν ως επίκεντρο τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, όπως έγιναν από τους ίδιους τους Programme Officers σε ειδική εκπαιδευτική διημερίδα που αφορούσε τα Εθνικά Σημεία Επαφής έχουν αναρτηθεί στο Toolbox του Idealist.

a.       LEIT ICT Calls

Link: http://www.ideal-ist.eu/2017-ict-leit-calls-presentations-by-commission

b.      Societal Challenges Calls funded by DG CNECT

Link: http://www.ideal-ist.eu/2017-ict-calls-funded-by-dgcnect-presentations

2.       Αναλυτικές πληροφορίες και χρηστικό υλικό για την ανοιχτή πρόσβαση στα έργα του Ορίζοντα 2020, Data Management Plan κ.ο.κ.

a.       https://www.fosteropenscience.eu/

b.      http://www.openaire.eu

3.       Χρηστικές οδηγίες από αξιολογητές προγραμμάτων του Ορίζοντα 2020 για τα κριτήρια Impact & Innovation. Το ακόλουθο report αποτελεί απομαγνητοφώνηση του workshop που έλαβε χώρα με 6 αξιολογητές κατά τη διάρκεια του ICT2015 στη Λισαβόνα.

a.       http://www.ideal-ist.eu/2015-evaluation-workshop-report

4.       Υπενθύμιση: οι εγγραφές για το ICT Proposers' Day 2016 στη Σλοβακία έχουν ξεκινήσει. Αναλυτικά:

a.       http://www.ideal-ist.eu/event/ict-proposers-day-2016


^ Αρχή Σελίδας