Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
08/03/2013 - Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας 2013

Στόχος της Πράξης είναι η ενθάρρυνση των ελληνικών φορέων για διεθνή συνεργασία ETA με αντίστοιχους φορείς  της Γαλλίας, μέσω της κοινής εκτέλεσης ερευνητικών και τεχνολογικών έργων σε επιστημονικά πεδία, όπως αυτά ορίστηκαν από κοινού και από τις δύο χώρες.


Οι ειδικότεροι στόχοι της Πράξης περιλαμβάνουν:

-Την παράλληλη ανάπτυξη της έρευνας μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας και εμπειριών των ερευνητικών ομάδων στις δύο χώρες

-Τις αμοιβαίες μετακινήσεις και ανταλλαγές των ερευνητικών ομάδων
-Την προώθηση και στήριξη νέων ερευνητών

-Τη διερεύνηση αξιοποίησης του ερευνητικού έργου και μεταφορά τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του ερευνητικού σχεδίου

-Στην ενθάρρυνση της δημιουργίας ευρωπαϊκών ερευνητικών δικτύων και συνεπώς στη  διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας

 

Ειδικότερα, για τους σκοπούς της Πράξης,  και στο πλαίσιο  αυτής θα ενισχυθούν κοινά ερευνητικά και τεχνολογικά  έργα, στους παρακάτω αναφερόμενους τομείς έρευνας:

•Επιστήμες του Διαστήματος

•Θαλάσσιες επιστήμες

•Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

•Δημόσια Υγεία: (α)Αναδυόμενα και επανεμφανιζόμενα λοιμώδη νοσήματα,

                           (β) Σπάνιες ασθένειες (Αυτοάνοσα, εκφυλιστικές και γενετικές ασθένειες),

                           (γ) Ανθρωποζωονόσοι

•Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες (Σύγχρονα ζητήματα σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης)

 

Προϋπολογισμός: ? 600.000

Περίοδος υποβολής: από 25/2/2013 έως 5/4/2013

Όροι και προϋποθέσεις: Ως «Δικαιούχος» χαρακτηρίζεται το Δημόσιο Ερευνητικό Ίδρυμα, το Πανεπιστήμιο και το ΑΤΕΙ, όπως έχει ορισθεί στο σημείο 5 του παρόντος Οδηγού.

Σε ποιους απευθύνεται: Δικαίωμα υποβολής πρότασης στην παρούσα προκήρυξη για την υλοποίηση διακρατικών Ε&Τ έργων σε θέματα Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) έχουν όλοι οι Δημόσιοι Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών), καθώς καθώς και τα Ιδρύματα της Ακαδημίας Αθηνών, μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Ίδρυμα Ευγενίδου, Ι.Κ.Ε.Θ., Ι.Γ.Μ.Ε., Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας και το Ιδρυμα Ορμύλια.


Οδηγός Εφαρμογής

Απόφαση Προκήρυξης της Πράξης «Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας –Γαλλίας 2013»

Περίληψη Προκήρυξης  


^ Αρχή Σελίδας