Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
01/02/2017 ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»
Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί η Πρόσκληση ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» και σας προωθώ τον σχετικό ηλεκτρονικό σύνδεσμο: http://www.edulll.gr/?p=31436

Σε αυτόν τον σύνδεσμο, εκτός από την πρόσκληση, θα βρείτε τα απαιτούμενα για την υποβολή έγγραφα, καθώς και πολύ χρήσιμες διευκρινίσεις-απαντήσεις που έχουν δοθεί σε διάφορα ερωτήματα.

Σχετικά με την υποβολή προτάσεων στην ανωτέρω πρόσκληση, σας επισημαίνεται ότι θα πραγματοποιηθεί κεντρικά από τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας (αφού δεν είναι δυνατή η απευθείας μεμονωμένη πρόσβασή στο ΟΠΣ).

Κατά συνέπεια, θα πρέπει:
1)     Καταρχήν, να αποστείλετε άμεσα συμπληρωμένο το έντυπο, στο e-mail: gpa@teiath.gr, ώστε να δημιουργηθεί δίκτυο επικοινωνίας και να διαμορφωθεί η πρόταση.
2)     Σε δεύτερη φάση και προκειμένου να υπάρχει εύλογος απαιτούμενος χρόνος για την υποβολή των προτάσεών σας,  θα πρέπει ως τις 17.02.2017 να έχετε καταθέσει στο gpa@teiath.gr τα απαραίτητα από εσάς έγγραφα (όπως το Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης).

Με τη διαδικασία υποβολής της εν λόγω πρότασης απασχολούνται οι κ.κ. Κακούρου Ελένη και Χλωμούδη Έλενα, με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210.5385846 και στο e-mail: gpa@teiath.gr

Έντυπο Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης

Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής
Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

^ Αρχή Σελίδας