Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
02/12/2013 Η ΕΕ αναζητά ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για το Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" για την Έρευνα & Καινοτομία
Ενόψει της έναρξης του προγράμματος "Ορίζοντας 2020", του μεγαλύτερου μέχρι σήμερα ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος για την έρευνα και την καινοτομία και το οποίο αφορά την περίοδο 2014-2020, η ΕΕ προσκαλεί ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες να υποβάλουν ατομικές υποψηφιότητες.

Στόχος είναι η δημιουργία μίας βάσης δεδομένων που θα αποτελείται από εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα επικουρούν τις υπηρεσίες και εργασίες της Επιτροπής που αφορούν στο Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020".

Η πρόσκληση απευθύνεται και σε οργανισμούς, οι οποίοι προτίθενται να συστήσουν ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Οι εμπειρογνώμονες θα έχουν την ευκαιρία να εξετάζουν και να αξιολογούν προτάσεις έρευνας και καινοτομίας υποψήφιες για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Επιπλέον, θα συμμετέχουν στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων και θα συμβάλλουν στη μελλοντική διαμόρφωση και ανάπτυξη πολιτικής.

Βασικές προϋποθέσεις για τους υποψηφίους είναι η πείρα στη έρευνα και την καινοτομία σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο, τουλάχιστον ένα πτυχίο Πανεπιστημίου και η διαθεσιμότητα για βραχυπρόθεσμες εργασίες. Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους σε ηλεκτρονική μορφή το συντομότερο δυνατόν, για την προετοιμασία των πρώτων αξιολογήσεων προτάσεων έργων, που θα ξεκινήσουν το 2014.

Πρόσκληση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Περισσότερα: http://www.enterprise-hellas.gr/news/subnews/details.dot?inode=17689


^ Αρχή Σελίδας