Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
25/01/2017 Πρόγραμμα επώασης καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων “Invent ICT”

     Το πρόγραμμα επώασης καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων “invent ICT” αποβλέπει στο να βοηθήσει έμπρακτα στην ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων εντάσεως γνώσης και στην ανάδειξη πρωτότυπων ιδεών στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και της αξιοποίησής τους σε άλλους κλάδους, καθώς και των Ανοιχτών Τεχνολογιών.

     Ενδεικτικά, κάποιες θεματικές περιοχές στις οποίες εστιάζει είναι: τα ευφυή ενεργειακά δίκτυα (ICT technologies for Smart Grids), οι κινητές εφαρμογές και αισθητήρες, τα Big Data, data mining και data analytics, οι ευφυείς πόλεις και περιοχές, οι ανοικτές τεχνολογίες, οι ψηφιακές υπηρεσίες, η ενοποιημένη διαχείριση δικτυακών υπηρεσιών, η εκπαίδευση και ΤΠΕ, τα θέματα ασφάλειας πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

     Στο πλαίσιο του προγράμματος προσφέρεται εκτενής εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη (coaching και mentoring) στις συμμετέχουσες ομάδες, ώστε να μορφοποιηθεί η επιχειρηματική τους ιδέα και να προσδιοριστεί το επιχειρηματικό μοντέλο για την υλοποίησή της, ενώ παράλληλα δίδονται δυνατότητες για δικτύωση τους εντός και εκτός Ελλάδος. Η συμβουλευτική υποστήριξη έχει ως στόχο τη σύσταση συγκεκριμένων επιχειρήσεων στον ευρύτερο τομέα της αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ή και την ανάπτυξη επιχειρηματικής συνεργασίας με υφιστάμενες επιχειρήσεις για την αξιοποίηση των ιδεών και τη μεταφορά σχετικής τεχνολογίας.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων είναι η Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017


Η Δομή Διασύνδεσης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας ΕΠΙ.νοω (www.epinoo.gr) που δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), εγκαινίασε την ανάπτυξη και λειτουργία ενός εντατικού προγράμματος επώασης καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων με τίτλο “invent ICT”, το οποίο υλοποιείται με τη στήριξη της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ).


^ Αρχή Σελίδας