Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
22/03/2013 - Tempus - Αναζήτηση εταίρων από το Μαρόκο

Στο πλαίσιο της 6ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του προγράμματος Tempus IV 2007-13, σας ενημερώνουμε για τις αναζητήσεις εταίρων για υποβολή σχεδίων από το Μαρόκο.


1) Μαρόκο

2) Μαρόκο

3) Μαρόκο

 


Να σημειωθεί ότι τα αρχεία που αφορούν την ίδια πρόταση σημειώνονται με το ίδιο αριθμητικό ψηφίο στον τίτλο του εγγράφου.

 


^ Αρχή Σελίδας