Ανακοινώσεις  
ΣΥΝΔΡΟΜΗ Σ.Ε.Α.Β. ΣΤΗ ΒΑΣΗ THESAURUS LINGUAE GRAECAE (TLG) (01/10/2018)
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ E-BOOKS ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ SPRINGER (12/09/2018)
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ FREE TRIAL ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ (OECD) (12/07/2018)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SCOPUS ΚΑΙ SCIENCE DIRECT (23/08/2017)
E-MAIL ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (07/02/2017)
 Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (OPAC)

Στα πλαίσια του νέου συνεργατικού μοντέλου των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών με το όνομα ILSaS (Integrated Library System as a Service) ενεργοποιήθηκε και λειτουργεί ο νέος Δημόσιος Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC).

Όπως και στον παλιό μας κατάλογο πατώντας στους τίτλους των βιβλίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τις αναλυτικότερες βιβλιογραφικές πληροφορίες και να ενημερώνονται για την τοποθεσία και τη διαθεσιμότητα των αντιτύπων. Προκειμένου να εντοπίσουν τα βιβλία στα ράφια θα σημειώνουν από τον κατάλογο τον ταξινομικό αριθμό τους.

Λόγω της μετάπτωσης των δεδομένων από το παλιό σύστημα, ενδέχεται σε κάποιες εγγραφές να μην υπάρχουν ακόμα πληροφορίες αντιτύπων. Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες μπορούν να απευθύνονται για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή τους στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

 


^ Αρχή Σελίδας