Ανακοινώσεις  
ΣΥΝΔΡΟΜΗ Σ.Ε.Α.Β. ΣΤΗ ΒΑΣΗ THESAURUS LINGUAE GRAECAE (TLG) (01/10/2018)
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ E-BOOKS ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ SPRINGER (12/09/2018)
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ FREE TRIAL ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ (OECD) (12/07/2018)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SCOPUS ΚΑΙ SCIENCE DIRECT (23/08/2017)
E-MAIL ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (07/02/2017)
 Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
E-MAIL ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
Για ανανεώσεις, κρατήσεις, αναζητήσεις υλικού στον κατάλογο και λοιπές πληροφορίες οι χρήστες της Βιβλιοθήκης μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία δανεισμού μέσω του e-mail: libloan@teiath.gr .


^ Αρχή Σελίδας