Ανακοινώσεις  
ΣΥΝΔΡΟΜΗ Σ.Ε.Α.Β. ΣΤΗ ΒΑΣΗ THESAURUS LINGUAE GRAECAE (TLG) (01/10/2018)
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ E-BOOKS ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ SPRINGER (12/09/2018)
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ FREE TRIAL ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ (OECD) (12/07/2018)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SCOPUS ΚΑΙ SCIENCE DIRECT (23/08/2017)
E-MAIL ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (07/02/2017)
 Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SCOPUS ΚΑΙ SCIENCE DIRECT
Οι φοιτητές καθώς και το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Αθήνας μπορούν να συνδέονται από υπολογιστές εκτός του Δικτύου Τ.Ε.Ι. Αθήνας στις βάσεις δεδομένων Scopus (www.scopus.com) και ScienceDirect (www.sciencedirect.com) ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1. Login ή Sign in στην αρχική οθόνη.

2. Στο Sign via your Institution επιλέγουμε Other Institution login.

3. Στο μενού Select your region or group επιλέγουμε το ελληνικό δίκτυο GRNET AAI Federation (Greece) και πατάμε το GO.

4. Επιλέγουμε από τη λίστα των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

5. Για να συνδεθούμε βάζουμε ως Username και Password τους κωδικούς του ακαδημαϊκού e-mail.

Από τους υπολογιστές του δικτύου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας υπάρχει απευθείας σύνδεση και δεν απαιτείται login.^ Αρχή Σελίδας