Ανακοινώσεις  
ΣΥΝΔΡΟΜΗ Σ.Ε.Α.Β. ΣΤΗ ΒΑΣΗ THESAURUS LINGUAE GRAECAE (TLG) (01/10/2018)
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ E-BOOKS ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ SPRINGER (12/09/2018)
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ FREE TRIAL ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ (OECD) (12/07/2018)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SCOPUS ΚΑΙ SCIENCE DIRECT (23/08/2017)
E-MAIL ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (07/02/2017)
 Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ FREE TRIAL ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ (OECD)
Οι βιβλιοθήκες-μέλη του ΣΕΑΒ θα έχουν πρόσβαση για 6 επιπλέον μήνες στις παρακάτω πηγές:

·         OECD iLibrary – www.oecd-ilibrary.org

·         UN iLibrary – www.un-ilibrary.org

·         Commonwealth iLibrary – www.thecommonwealth-ilibrary.org

·         Nordic Council – www.nordic-ilibrary.org

·         ITU – www.itu-ilibrary.org

 


H πρόσβαση είναι ήδη ενεργή από τις IP διευθύνσεις του Ιδρύματος και θα ισχύσει έως 31 Δεκεμβρίου 2018. 


Ενημερωτικό φυλλάδιο


^ Αρχή Σελίδας