Ανακοινώσεις  
Αναβολή Ορκωμοσίας (31/05/2018)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (19/04/2018)
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (07/02/2018)
 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η ιστοσελίδα του τμήματος βρίσκεται σε διαδικασία διαρκούς αναμόρφωσης 


Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 95/2013 (άρθρο 2, παρ. ζ’) κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει και ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2013/2014. Αποτελείται από τρείς (3) Εισαγωγικές Κατευθύνσεις, εκ των οποίων η μία διακρίνεται σε δύο (2) Κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου.

α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

β) Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

γ) Διοίκηση  Επιχειρήσεων 

η οποία θα έχει και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: 

γ1) Διοίκηση Επιχειρήσεων και γ2) Μάρκετινγκ.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προέκυψε από τη συγχώνευση τεσσάρων (4) Τμημάτων:  του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων, του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Αθήνας. Ειδικότερα, το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης εξακολουθεί να λειτουργεί για μια μεταβατική χρονική περίοδο έως το 2018, χωρίς ωστόσο να δέχεται νέους φοιτητές (Π.Δ. 127/2013, άρθρο 2).

 Περισσότερα.....