Ανακοινώσεις  
Ανακοινώνεται ότι αύριο 19-6-18 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα του Στ΄ εξαμήνου "Κοινωνικά Προβλήματα/Κοινωνική Παρέμβαση", διότι η καθηγήτρια του μαθήματος θα βρίσκεται στα κεντρικά του ΠΑ.Δ.Α για υπηρεσιακούς λόγους. Α. Τσελίκα, καθηγήτρια (18/06/2018)
Οι εξετάσεις του εργαστηρίου Πρώτες Βοήθειες, θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με το διαχωρισμό σε ομάδες, την εκάστοτε ημέρα και ώρα, βάσει ωρολογίου προγράμματος, στην αίθουσα 2 - Θηβών 274. Η υπεύθυνη του εργαστηρίου, Δρ Π. Σωτηροπούλου (18/06/2018)
Οι φοιτητές που είναι να πραγματοποιήσουν την αναπλήρωσή τους στο εργαστηριακό μάθημα, Νευρολογία -Ψυχιατρική- Προστασία Ψυχικής Υγείας, να προσέλθουν την Πέμπτη 21-6-2018 στην αίθουσα 1, ώρα 8:15 πμ. Έχει ανακοινωθεί στο Τμήμα σχετική ανακοίνωση με τις απουσίες. Οι καθηγητές του μαθήματος Βενετία Νοταρά, Χρήστος Πράπας (18/06/2018)
Το θεωρητικό μέρος του Μαθήματος της Βασικής ΕΠιδημιολογίας δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19/6 λόγω σοβαρού κωλύμματος της Καθηγήτριας. Το μάθημα θα Θα αναπληρωθεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές. (18/06/2018)
Υποτροφίες για εκμάθηση της σερβικής γλώσσας (18/06/2018)
Καλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστήριο «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» να προσέλθουν για τον τελικό έλεγχο των ημερολογίων και ατομικών βιβλιαρίων εργαστηριακής εκπαίδευσης τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 08:15 π.μ. στην αίθουσα 7. Ε.Κωνσταντίνου (17/06/2018)
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το θεωρητικό μάθημα «Νευρολογία-Ψυχιατρική-Προστασία Ψυχικής Υγείας» (16/06/2018)
«Εμβόλιμη Εξεταστική» Τα μέλη της Κοσμητείας της Σχολής, έχοντας υπόψη το μεταβατικό στάδιο που διανύουμε με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ομόφωνα αποφάσισαν την πραγματοποίηση εμβόλιμης εξεταστικής για τους φοιτητές επί πτυχίω, σε ημερομηνίες που θα αποφασίσουν τα Τμήματα. (απόφαση συνεδρίασης Κοσμητείας ΣΕΥΠ 3/8-6-2018) (15/06/2018)
Ενημερώνονται οι φοιτητές του εργαστηριακού μαθήματος «Πρωτοβάθμια Νοσηλευτική Φροντίδα-Εφαρμογές» του Δ΄ Εαρινού Εξαμήνου, όπως την Τρίτη 19/06/2018 προσκομίσουν τα ατομικά βιβλιάρια εκπαίδευσης και τα ημερολόγια, για τελικό έλεγχο. Β. Νοταρά (15/06/2018)
Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι το θεωρητικό μάθημα "Νευρολογία-Ψυχιατρική-Προστασία Ψυχικής Υγείας", θα πραγματοποιηθεί ως εξής: Πέμπτη 11-2 (14/6, 21/6, 28/6), Δευτέρα 3-6 (24/6), Παρασκευή 3-6 (29/6). (14/06/2018)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» ΣΤΙΣ 18/6/2018 (13/06/2018)
Καλείστε την Πέμπτη 21/6 στις 9:00 π.μ. στο κτήριο της Θηβών προκειμένου να ολοκληρωθεί ο τελικός έλεγχος των ημερολογίων, ατομικών βιβλιαρίων εργαστ. εκπαίδευσης και η πιθανή αναπλήρωση πράξεων για το εργαστήριο Ψυχιατρική Νευρολογία Ψυχική Υγεία. Αν υπάρχουν φοιτητές που χρειάζονται αναπλήρωση, να γίνει άμεση επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς. Βενετία Νοταρά, Χρήστος Πράπας (13/06/2018)
ΟΙ ΓΡΑΠΤΈΣ ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΩΣ ΕΞΗΣ: 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΠΈΜΠΤΗ 28/6 /2018, ΣΤΙΣ 8:30 . ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ- ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΈΜΠΤΗ 28/6/2018, ΣΤΙΣ 10:30, 3. ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/6 /2018, ΣΤΙΣ 11:00. ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ε. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ Χ. ΠΡΑΠΑΣ Δ. ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ (13/06/2018)
Καλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν τα εργαστηριακά μαθήματα: 1. Προστασία μητρότητας και παιδιού, 2. Νευρολογία - Ψυχιατρική - Προστασία ψυχικής υγείας, 3. Γηριατρική-Προστασία τρίτης ηλικίας, να προσέλθουν για τελικό έλεγχο ημερολογίων και ατομικών βιβλ. εργαστηριακής εκπαίδευσης, την Παρασκευή 22/6/2018, στις 8:30 π.μ.. Οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων Σακελλάρη Ε. Πράπας Χ. Περηφάνου Δ. (12/06/2018)
Οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Γενική Επιδημιολογία» ενημερώνονται ότι αύριο Τετάρτη 13/6/2018 το μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί για καμία από τις ομάδες. Μ. Μαρκοπούλου (12/06/2018)
 Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας
(Επισκεπτών Υγείας) 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣH Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και
Κοινοτικής Υγείας καλύπτει το επιστημονικό πεδίο της “κοινοτικής υγείας”
με έμφαση στην πρόληψη της ασθένειας και την προαγωγή της υγείας
του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας.

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και
αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και  προαγωγής της υγείας. Για τη
δημόσια υγεία, οι δραστηριότητες στο επίπεδο της κοινότητας είναι
περισσότερο αποτελεσματικές από ότι οι δραστηριότητες σε οποιοδήποτε
άλλο επίπεδο, αφού αποτελούν κεντρική συνιστώσα της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας.

H κοινοτική υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη καθώς ανταπο-
κρίνεται σε σύγχρονες και ουσιαστικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί
και εξακολουθούν να διαμορφώνονται στο χώρο της δημόσιας υγείας.