Ανακοινώσεις  
Έναρξη μαθημάτων Xειμερινού Eξαμήνου Ακαδ. έτους 2015-16 (06/10/2015)
Ανακοίνωση εργαστηρίου "Αποκατάσταση Χρονίως Πασχόντων" (03/10/2015)
Καλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Πρωτοβάθμια Νοσηλευτική Φροντίδα-Αρχές & Μέθοδοι» Γ’ Εξαμήνου, να προσέλθουν τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 μ., στο κτίριο επί της Θηβών 274 (2ος όροφος, αίθουσα 5), προκειμένου να γίνει η διαμόρφωση των ομάδων. (03/10/2015)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ε.Ε.Υ." (03/10/2015)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ" (03/10/2015)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ¨ (03/10/2015)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ¨ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ" (03/10/2015)
Παροχή μειωμένου εισητηρίου στους πρωτοετείες φοιτητές (01/10/2015)
Υποτροφίες ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΗ (01/10/2015)
ΕΚ ΝΕΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 (29/09/2015)
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16 (11/09/2015)
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16 (11/09/2015)
Οφειλόμενα Μαθήματα Ειδικότητας για Πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης 2015-16 (09/09/2015)
Υποτροφίες "ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ" (03/09/2015)
Υποτροφίες "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ" (03/09/2015)
 Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας
(Επισκεπτών Υγείας) 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣH Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και
Κοινοτικής Υγείας καλύπτει το επιστημονικό πεδίο της “κοινοτικής υγείας”
με έμφαση στην πρόληψη της ασθένειας και την προαγωγή της υγείας
του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας.

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και
αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και  προαγωγής της υγείας. Για τη
δημόσια υγεία, οι δραστηριότητες στο επίπεδο της κοινότητας είναι
περισσότερο αποτελεσματικές από ότι οι δραστηριότητες σε οποιοδήποτε
άλλο επίπεδο, αφού αποτελούν κεντρική συνιστώσα της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας.

H κοινοτική υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη καθώς ανταπο-
κρίνεται σε σύγχρονες και ουσιαστικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί
και εξακολουθούν να διαμορφώνονται στο χώρο της δημόσιας υγείας.