Ανακοινώσεις  
Ανανεώσεις εγγραφών φοιτητών (23/09/2016)
Ολοκλήρωση εγγραφής επιτυχόντων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (22/09/2016)
Ρύθμιση θεμάτων εξάμηνης πρακτικής άσκησης φοιτητών (22/09/2016)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 (21/09/2016)
Εγγραφές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής (21/09/2016)
Προθεσμία εγγραφής Αλλοδαπών-Αλλογενών και Κρατών-Μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής (20/09/2016)
Προθεσμία και Ηλεκτρονική εγγραφή Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης (20/09/2016)
4ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΙΤΣΟΥ (19/09/2016)
Έναρξη-Λήξη μαθημάτων και Εξεταστικών Περιόδων Ακαδημαϊκού Έτους 2016-17 (13/09/2016)
Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (13/09/2016)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Οι φοιτητές που πρόκειται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17, καλούνται να προσέλθουν για ενημέρωση τη Δευτέρα 19/09/2016 και ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα 1 (12/09/2016)
Προκήρυξη Υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2016-17 (05/09/2016)
Πρόγραμμα υποτροφιών της κυβέρνησης του Μεξικού (01/06/2016)
Υποτροφίες Πολωνίας σε Έλληνες υπηκόους (01/06/2016)
Οι φοιτητές της του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (με κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας), υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το e-mail του ΤΕΙ Αθήνας για την επικοινωνία τους με τα μέλη ΕΠ και όχι τα προσωπικά τους e-mail. (14/04/2016)
 Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας
(Επισκεπτών Υγείας) 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣH Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και
Κοινοτικής Υγείας καλύπτει το επιστημονικό πεδίο της “κοινοτικής υγείας”
με έμφαση στην πρόληψη της ασθένειας και την προαγωγή της υγείας
του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας.

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και
αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και  προαγωγής της υγείας. Για τη
δημόσια υγεία, οι δραστηριότητες στο επίπεδο της κοινότητας είναι
περισσότερο αποτελεσματικές από ότι οι δραστηριότητες σε οποιοδήποτε
άλλο επίπεδο, αφού αποτελούν κεντρική συνιστώσα της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας.

H κοινοτική υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη καθώς ανταπο-
κρίνεται σε σύγχρονες και ουσιαστικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί
και εξακολουθούν να διαμορφώνονται στο χώρο της δημόσιας υγείας.