Ανακοινώσεις  
Πρόγραμμα λειτουργίας του Γυμναστηρίου του ΤΕΙ Αθήνας (20/11/2014)
Ανακοίνωση για το εργαστηριακό μάθημα «Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας στην Κοινότητα» (Ζ’ Εξάμηνο), για την Παρασκευή 21/11/2014 (19/11/2014)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-15 (10/11/2014)
Υποτροφίες σύντομης διάρκειας σε Ρουμανικά ΑΕΙ (10/11/2014)
Αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις κατατίθενται στο Τμήμα από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδ. έτους. Τα Δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι τα εξής: Α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου. Β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται από 1-20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδ. έτους. Το πρόγραμμα ανακοινώνεται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος. Επισυνάπτονται τα μαθήματα και η ύλη. (06/11/2014)
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (06/11/2014)
Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Α εξαμήνου ότι το Θεωρητικό Μάθημα ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ από την Παρασκευή 7-11-14 και στο εξής θα πραγματοποιείται στο κτήριο της Οδού Θηβών 274, 2ος όροφος, αίθουσα 7. (03/11/2014)
Οι εγγραφές των εισαγομένων αθλητών στο Τμήμα, θα πραγματοποιηθούν από 3-11-2014 έως 18-11-2014 από τις 11.00 π.μ. έως τις 13.00 μ.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος. Τα δικαιολογητικά αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο. Επιπρόσθετα παρακαλούμε να καταθέσετε φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (03/11/2014)
Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2018 (Γεννηθέντων το έτος 1997) στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής. (03/11/2014)
Υπογραφή Συμβάσεων Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών για το Ακαδ.Έτος 2014-15 (03/11/2014)
Πρόγραμμα υποτροφιών Ινδονησίας 2015 (31/10/2014)
Χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές προπτυχιακών υποτροφιών ΙΚΥ από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Αλεξάνδρου Χατζόπουλου (Έναρξη σπουδών ακαδ. έτος 2013-2014). (31/10/2014)
Χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές προπτυχιακών υποτροφιών ΙΚΥ από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου (Έναρξη σπουδών ακαδ. έτος 2014-2015). (31/10/2014)
Το εργαστήριο Ανατομικής για την Ομάδα Γ θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα 12.00-14.00 στην αίθουσα στο ΕΡΓΑΣ (Μητρωδόρου 24, Ακαδημία Πλάτωνος, αίθουσα Δ6). (29/10/2014)
Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Α’ Εξαμήνου , ότι τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παραπάνω αιθουσόγραμμα στο Κεντρικό Κτίριο του ΤΕΙ- Αθήνας Αιγάλεω. (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ (ΘΕΩΡΙΑ + ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΘΗΒΩΝ 274 ΑΙΓΑΛΕΩ 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) . (24/10/2014)
 Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας
(Επισκεπτών Υγείας) 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣH Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και
Κοινοτικής Υγείας καλύπτει το επιστημονικό πεδίο της “κοινοτικής υγείας”
με έμφαση στην πρόληψη της ασθένειας και την προαγωγή της υγείας
του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας.

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και
αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και  προαγωγής της υγείας. Για τη
δημόσια υγεία, οι δραστηριότητες στο επίπεδο της κοινότητας είναι
περισσότερο αποτελεσματικές από ότι οι δραστηριότητες σε οποιοδήποτε
άλλο επίπεδο, αφού αποτελούν κεντρική συνιστώσα της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας.

H κοινοτική υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη καθώς ανταπο-
κρίνεται σε σύγχρονες και ουσιαστικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί
και εξακολουθούν να διαμορφώνονται στο χώρο της δημόσιας υγείας.