Ανακοινώσεις  
Υποτροφίες Iδρύματος Fulbright ακαδ. έτους 14_16 (29/08/2014)
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013-14 (28/07/2014)
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ» του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ σε συνεργασία με το Τμήμα «Νοσηλευτικής» του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (28/07/2014)
Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη μονιμοποίηση της Καθηγήτριας Εφαρμογών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (28/07/2014)
Τροποποίηση Έναρξης Λήξης μαθημάτων και Εξεταστικών Περιόδων ακαδ. έτους 2013-2014 (09/07/2014)
Έναρξη λήξη Μαθημάτων και Εξεταστικών Περιόδων Ακαδ. έτους 2014-15 (09/07/2014)
Εξέταση εργαστηριακού μέρους μικτού μαθήματος παρελθόντων εξαμήνων σπουδών (09/07/2014)
Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου (Α,Γ,Ε,Ζ) Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2013-14 (09/07/2014)
Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου (Β,Δ,ΣΤ) Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2013-14 (09/07/2014)
Αντιστοιχίσεις μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών (02/07/2014)
Ανακοίνωση Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας "Ανάπτυξη Εφαρμογής για κινητές συσκευές του ΣΔΜ Open eClass (01/07/2014)
Πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ASEM DUO THAILAND 2015 (27/06/2014)
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (24/06/2014)
Διεθνές Συμπόσιο "Η Παγκόσμια Ανώτατη Εκπαίδευση στον 21ο Αιώνα" (18/06/2014)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-15 (17/06/2014)
 Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας
(Επισκεπτών Υγείας) 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣH Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και
Κοινοτικής Υγείας καλύπτει το επιστημονικό πεδίο της “κοινοτικής υγείας”
με έμφαση στην πρόληψη της ασθένειας και την προαγωγή της υγείας
του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας.

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και
αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και  προαγωγής της υγείας. Για τη
δημόσια υγεία, οι δραστηριότητες στο επίπεδο της κοινότητας είναι
περισσότερο αποτελεσματικές από ότι οι δραστηριότητες σε οποιοδήποτε
άλλο επίπεδο, αφού αποτελούν κεντρική συνιστώσα της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας.

H κοινοτική υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη καθώς ανταπο-
κρίνεται σε σύγχρονες και ουσιαστικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί
και εξακολουθούν να διαμορφώνονται στο χώρο της δημόσιας υγείας.