Ανακοινώσεις  
Ανακοίνωση για τα εξάμηνα Β΄Δ΄& Στ΄ σχετικά με την ύλη των μαθημάτων τα οποία διδάχθηκαν σε προηγούμενα εξάμηνα ισχύουν τα ακόλουθα: 1. Η ύλη είναι αυτή που αναγράφεται στο περίγραμμα των μαθημάτων του νέου προγράμματος σπουδών (όπως αυτό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της κατεύθυνσης Κ.Υ) & 2. Για τη μελέτη της ύλης να χρησιμοποιηθεί η συνιστώμενη βιβλιογραφία του περιγράμματος του μαθήματος, σύμφωνα επίσης με το νέο πρόγραμμα σπουδών. (29/01/2015)
Απόφαση Υποχρέωσης των Επισκεπτών Υγείας να εγγραφούν στα μητρώα του Π.Σ.Ε.Υ. (29/01/2015)
Ανακοίνωση για το Εργαστηριακό Μάθημα "Μικροβιολογία" (28/01/2015)
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το Εργαστηριακό Μάθημα "Πρωτοβάθμια Νοσηλευτική Φροντίδα, Αρχές & Μέθοδοι" Γ' Εξαμήνου (28/01/2015)
Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδ. έτος 2015-16 (27/01/2015)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Α΄ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Διευκρινίζεται στο Α΄ εξάμηνο ακαδ. έτους 2014-15 ότι οι εξετάσεις όλων των θεωρητικών μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο της Θηβών 274, στο δεύτερο όροφο. (22/01/2015)
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ» (22/01/2015)
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ" (22/01/2015)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 (22/01/2015)
Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2015, για Α,Γ,Ε & Ζ Εξάμηνα (22/01/2015)
Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2015, για Β, Δ & ΣΤ Εξάμηνα (22/01/2015)
ΥΛΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ" (22/01/2015)
Οι εξετάσεις του Εργαστηριακού Μαθήματος "Διατροφή και Υγεία" θα γίνουν την Πέμπτη 29, Ιανουαρίου και ώρα 2:30 μμ στην αίθουσα 5, 2ος όροφος στο κτίριο Θηβών 274. (21/01/2015)
ΥΛΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (21/01/2015)
Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα (21/01/2015)
 Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας
(Επισκεπτών Υγείας) 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣH Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και
Κοινοτικής Υγείας καλύπτει το επιστημονικό πεδίο της “κοινοτικής υγείας”
με έμφαση στην πρόληψη της ασθένειας και την προαγωγή της υγείας
του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας.

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και
αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και  προαγωγής της υγείας. Για τη
δημόσια υγεία, οι δραστηριότητες στο επίπεδο της κοινότητας είναι
περισσότερο αποτελεσματικές από ότι οι δραστηριότητες σε οποιοδήποτε
άλλο επίπεδο, αφού αποτελούν κεντρική συνιστώσα της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας.

H κοινοτική υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη καθώς ανταπο-
κρίνεται σε σύγχρονες και ουσιαστικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί
και εξακολουθούν να διαμορφώνονται στο χώρο της δημόσιας υγείας.