Ανακοινώσεις  
Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την Ορκωμοσία έχουν αναρτηθεί στο κεντρικό μενού της ιστοσελίδας, υπό τον τίτλο "Ορκωμοσία φοιτητών" (01/05/2015)
Κατάθεση βιβλίων εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης (29/04/2015)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-15 ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ (29/04/2015)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (29/04/2015)
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ Την Τρίτη 28/4/2015 το θεωρητικό μάθημα «Γενική Επιδημιολογία» της κατεύθυνσης Κοινοτικής Υγείας θα πραγματοποιηθεί στις 8:30 πμ. (27/04/2015)
Ανακοίνωση του Σπουδαστικού Συλλόγου για τις 23/04/15 (23/04/2015)
Ανακοίνωση για το μάθημα «Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας στο Σχολικό Περιβάλλον» (22/04/2015)
Ανακοίνωση για το μάθημα «Πρώτες Βοήθειες» (22/04/2015)
Το εργαστηριακό μάθημα "Α΄Βοήθειες" (ομάδες Α και Β) δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24-04-2015, την Πέμπτη 30-04-2015. Η αναπλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 27-04-2015 και την Δευτέρα 04-05-2015 και ώρα 13:00-16:00 στις αίθουσες 2 και 7. (22/04/2015)
Ανακοίνωση για το «Μάθημα Πρώτων Βοηθειών» (18/04/2015)
Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών (07/04/2015)
Υπογραφή Συμβάσεων Συνεργατών Εαρινού 2014-15 (06/04/2015)
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης Δήμου Βύρωνα (02/04/2015)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-15 (02/04/2015)
Ανακοίνωση Επιστημονικής Διημερίδας Ειδικής Αγωγής (31/03/2015)
 Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας
(Επισκεπτών Υγείας) 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣH Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και
Κοινοτικής Υγείας καλύπτει το επιστημονικό πεδίο της “κοινοτικής υγείας”
με έμφαση στην πρόληψη της ασθένειας και την προαγωγή της υγείας
του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας.

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και
αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και  προαγωγής της υγείας. Για τη
δημόσια υγεία, οι δραστηριότητες στο επίπεδο της κοινότητας είναι
περισσότερο αποτελεσματικές από ότι οι δραστηριότητες σε οποιοδήποτε
άλλο επίπεδο, αφού αποτελούν κεντρική συνιστώσα της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας.

H κοινοτική υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη καθώς ανταπο-
κρίνεται σε σύγχρονες και ουσιαστικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί
και εξακολουθούν να διαμορφώνονται στο χώρο της δημόσιας υγείας.