Ανακοινώσεις  
Κατανομή φοιτητών στις εργαστηριακές ομάδες του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος της Ειδικής Επιδημιολογίας. (21/10/2014)
Σήμερα 21/10/2014 θα πραγματοποιηθεί κανονικά το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος της Ειδικής Επιδημιολογίας. Υπάρχει ανακοίνωση με την κατανομή των φοιτητών στις εργαστηριακές ομάδες. (21/10/2014)
Ανακοίνωση για την παραλαβή βιβλίων και εγγράφων Εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης περιόδου Απρ-Οκτ 2014 (17/10/2014)
Ανακοίνωση για το Εργαστηριακό Μάθημα "Πληροφορική της Υγείας" (Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2014-15) (17/10/2014)
Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι από το τρέχον Ακαδ. Έτος (2014-15) θα ισχύουν οι αλυσίδες μαθημάτων όπως αυτές περιγράφονται στο Πρόγραμμα Σπουδών. (17/10/2014)
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1)(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (17/10/2014)
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (2)(Αίτηση Ορκωμοσίας (κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας)) (17/10/2014)
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (3)(Υπ.Σημ.ΓΔ69-14112013(Διαδικασία έκδοσης Αποδεικτικού Εγγραφής στο Γραφείο Διασύνδεσης)) (17/10/2014)
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (4)(Ερωτηματολόγιο Αποφοίτων) (17/10/2014)
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (5)(ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για πριν την ορκωμοσία) (17/10/2014)
Ενημερώνονται οι φοιτητές του Α΄ Χειμερινού Εξαμήνου ότι την Παρασκευή 17/10/2014 δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα θεωρητικό & εργαστηριακό μάθημα (16/10/2014)
Ενημερώνονται οι φοιτητές του Α΄ Χειμερινού Εξαμήνου ότι το μάθημα "ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΘΕΩΡΙΑ" δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16/10/2014. (15/10/2014)
Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος της Ειδικης Επιδημιολογίας στην ομάδα της Τετάρτης (8:00-10:00), οτι στις 15/10 το μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί δεδομένου ότι οι ομάδες της Τρίτης διδάσκονται από εργαστηριακούς συνεργάτες. (14/10/2014)
Ενημερώνονται οι φοιτητές του Α΄ Χειμερινού Εξαμήνου ότι το μάθημα "Πληροφορική της Υγείας" δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15/10. (14/10/2014)
Ανακοίνωση για το Εργαστηριακό μέρος του Μαθήματος «Προαγωγή & Αγωγή Υγείας. Εφαρμογές» του Ε΄ εξαμήνου για την Τρίτη 14/10/14 (13/10/2014)
 Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας
(Επισκεπτών Υγείας) 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣH Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και
Κοινοτικής Υγείας καλύπτει το επιστημονικό πεδίο της “κοινοτικής υγείας”
με έμφαση στην πρόληψη της ασθένειας και την προαγωγή της υγείας
του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας.

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και
αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και  προαγωγής της υγείας. Για τη
δημόσια υγεία, οι δραστηριότητες στο επίπεδο της κοινότητας είναι
περισσότερο αποτελεσματικές από ότι οι δραστηριότητες σε οποιοδήποτε
άλλο επίπεδο, αφού αποτελούν κεντρική συνιστώσα της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας.

H κοινοτική υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη καθώς ανταπο-
κρίνεται σε σύγχρονες και ουσιαστικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί
και εξακολουθούν να διαμορφώνονται στο χώρο της δημόσιας υγείας.