Ανακοινώσεις  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (08/12/2016)
Έναρξη - Λήξη μαθημάτων και Εξεταστικών Περιόδων (07/12/2016)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12.12.2016 (07/12/2016)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.12.2016 (07/12/2016)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΜΠΤΗ 22.12.2016 (07/12/2016)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΜΠΤΗ 15.12.2016 (07/12/2016)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 14.12.2016 (07/12/2016)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΙΤΗ 13.12.2016 (07/12/2016)
Εκ μέρους του Καθηγητή Ν. Θαλασσινού, το μάθημα Χειρουργικής αναβάλλεται για την Παρασκευή 09/12/16 (07/12/2016)
"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Οι φοιτητές του Α' εξαμήνου που παρακολουθούν το εργαστήριο Πληροφορικής Υγείας κάθε Τετάρτη 09:00-12:00, παρακαλούνται να προσέλθουν εκτάκτως την Τετάρτη 7/12/2016 στις 10:30 π.μ. Η διδάσκουσα Περδικούρη Κατερίνα" (06/12/2016)
Έρευνα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τεχνολογικός Τομέας) - Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή-Σπουδαστή, ακαδημαϊκού έτους 2015/2016 (06/12/2016)
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ (30/11/2016)
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΕΩΣ 2020 (Γεννηθέντων το έτος 1999) (29/11/2016)
Η αναπλήρωση για το εργαστηριακό μάθημα «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας – Αρχές και Μέθοδοι» (ομάδα Β’) θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 28.11.16 στις 15:00 στην αίθουσα 1. (23/11/2016)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ (22/11/2016)
 Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας
(Επισκεπτών Υγείας) 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣH Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και
Κοινοτικής Υγείας καλύπτει το επιστημονικό πεδίο της “κοινοτικής υγείας”
με έμφαση στην πρόληψη της ασθένειας και την προαγωγή της υγείας
του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας.

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και
αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και  προαγωγής της υγείας. Για τη
δημόσια υγεία, οι δραστηριότητες στο επίπεδο της κοινότητας είναι
περισσότερο αποτελεσματικές από ότι οι δραστηριότητες σε οποιοδήποτε
άλλο επίπεδο, αφού αποτελούν κεντρική συνιστώσα της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας.

H κοινοτική υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη καθώς ανταπο-
κρίνεται σε σύγχρονες και ουσιαστικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί
και εξακολουθούν να διαμορφώνονται στο χώρο της δημόσιας υγείας.