Ανακοινώσεις  
Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Α΄ χειμερινού εξαμήνου ότι κατόπιν επιθυμίας των φοιτητών και της σύμφωνης γνώμης του καθηγητή κ. Δ. Χανιώτη το μάθημα Φυσιολογίας κατεύθυνσης Κ.Υ θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη 15.00μ.μ -18.00μ.μ στην αίθουσα προκάτ Κ13.107. Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω αλλαγή αρχίζει από τις 27-11-2014. (25/11/2014)
Εθελοντική Αιμοδοσία Τρίτη 2-12-2014 και Τετάρτη 3-12-2014 από 10:30 π.μ. έως 15:00 (25/11/2014)
Μελέτη για τον Αιμοραγικό Πυρετό "ΕΜΠΟΛΑ" (25/11/2014)
Ο Σύμβουλος Σπουδών, των δύο κατευθύνσεων του Τμήματος, Καθηγητής κ. Κουτής Χαρίλαος, έργο του οποίου είναι να καθοδηγεί και να υποστηρίζει τους φοιτητές στα προγράμματα σπουδών τους, θα δέχεται τους φοιτητές, κάθε Τετάρτη 14:00-16:00 και Πέμπτη 11:00-14:00, στο γραφείο Καθηγητών Επιδημιολογίας Κ5.202 (πρώην ΚΤΙΡΙΟ 5, Α31). (25/11/2014)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (24/11/2014)
Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2018 (24/11/2014)
Πρόγραμμα λειτουργίας του Γυμναστηρίου του ΤΕΙ Αθήνας (20/11/2014)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-15 (10/11/2014)
Υποτροφίες σύντομης διάρκειας σε Ρουμανικά ΑΕΙ (10/11/2014)
Αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις κατατίθενται στο Τμήμα από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδ. έτους. Τα Δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι τα εξής: Α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου. Β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται από 1-20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδ. έτους. Το πρόγραμμα ανακοινώνεται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος. Επισυνάπτονται τα μαθήματα και η ύλη. (06/11/2014)
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (06/11/2014)
Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Α εξαμήνου ότι το Θεωρητικό Μάθημα ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ από την Παρασκευή 7-11-14 και στο εξής θα πραγματοποιείται στο κτήριο της Οδού Θηβών 274, 2ος όροφος, αίθουσα 7. (03/11/2014)
Οι εγγραφές των εισαγομένων αθλητών στο Τμήμα, θα πραγματοποιηθούν από 3-11-2014 έως 18-11-2014 από τις 11.00 π.μ. έως τις 13.00 μ.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος. Τα δικαιολογητικά αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο. Επιπρόσθετα παρακαλούμε να καταθέσετε φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (03/11/2014)
Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2018 (Γεννηθέντων το έτος 1997) στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής. (03/11/2014)
Υπογραφή Συμβάσεων Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών για το Ακαδ.Έτος 2014-15 (03/11/2014)
 Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας
(Επισκεπτών Υγείας) 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣH Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και
Κοινοτικής Υγείας καλύπτει το επιστημονικό πεδίο της “κοινοτικής υγείας”
με έμφαση στην πρόληψη της ασθένειας και την προαγωγή της υγείας
του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας.

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και
αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και  προαγωγής της υγείας. Για τη
δημόσια υγεία, οι δραστηριότητες στο επίπεδο της κοινότητας είναι
περισσότερο αποτελεσματικές από ότι οι δραστηριότητες σε οποιοδήποτε
άλλο επίπεδο, αφού αποτελούν κεντρική συνιστώσα της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας.

H κοινοτική υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη καθώς ανταπο-
κρίνεται σε σύγχρονες και ουσιαστικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί
και εξακολουθούν να διαμορφώνονται στο χώρο της δημόσιας υγείας.