Ανακοινώσεις  
 Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Α’ Εξαμήνου , ότι τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παραπάνω αιθουσόγραμμα στο Κεντρικό Κτίριο του ΤΕΙ- Αθήνας Αιγάλεω. (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ (ΘΕΩΡΙΑ + ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΘΗΒΩΝ 274 ΑΙΓΑΛΕΩ 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) . (24/10/2014)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ "Α" ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΝΑΤΟΜΙΑ" (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-15) (24/10/2014)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ "Β" ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΝΑΤΟΜΙΑ" (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-15) (24/10/2014)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ "Γ" ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΝΑΤΟΜΙΑ" (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-15) (24/10/2014)
Έναρξη διανομής διδακτικών βιβλίων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2014-15 (22/10/2014)
Αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής (22/10/2014)
Οι εγγραφές των εισαγομένων ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις θα πραγματοποιούνται από 22-10-2014 έως 5-11-2014 τις ώρες 9.00 π.μ. - 12.00 μ.μ. στην Γραμματεία του Τμήματος. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο (22/10/2014)
Στην από 21-10-2014 συνεδρίαση της Επταμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, για την μονιμοποίηση στη βαθμίδα Καθηγητή Εφαρμογών, της κ. Κωνσταντίνου Ελένης, Καθηγήτριας Εφαρμογών, ειδικότητας Επισκέπτη Υγείας, του Τομέα Κοινοτικής Υγείας του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Αθήνας, ορίστηκαν αξιολογητές του έργου της υποψήφιας για τη μονιμοποίηση οι εξής: - κ. Λινού – Παπαδημητρίου Αθηνά, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α. - κ. Αλαμάνος Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών -κ. Λάγιου Παγώνα, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής, Ε.Κ.Π.Α. -κ. Δαρδαβέσης Θεόδωρος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ. (22/10/2014)
Κατανομή φοιτητών στις εργαστηριακές ομάδες του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος της Ειδικής Επιδημιολογίας. (21/10/2014)
Ανακοίνωση για το Εργαστηριακό Μάθημα "Πληροφορική της Υγείας" (Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2014-15) (17/10/2014)
Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι από το τρέχον Ακαδ. Έτος (2014-15) θα ισχύουν οι αλυσίδες μαθημάτων όπως αυτές περιγράφονται στο Πρόγραμμα Σπουδών. (17/10/2014)
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (17/10/2014)
Προσωρινός κατάλογος φοιτητών Ομάδας Α1 Εργαστηριακού μαθήματος "Μεθοδολογια Επαγγέλματος" Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2014-15 (13/10/2014)
Προσωρινός κατάλογος φοιτητών Ομάδας Α2 Εργαστηριακού μαθήματος "Μεθοδολογια Επαγγέλματος" Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2014-15 (13/10/2014)
Προσωρινός κατάλογος φοιτητών Ομάδας Β Εργαστηριακού μαθήματος "Μεθοδολογια Επαγγέλματος" Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2014-15 (13/10/2014)
 Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας
(Επισκεπτών Υγείας) 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣH Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και
Κοινοτικής Υγείας καλύπτει το επιστημονικό πεδίο της “κοινοτικής υγείας”
με έμφαση στην πρόληψη της ασθένειας και την προαγωγή της υγείας
του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας.

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και
αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και  προαγωγής της υγείας. Για τη
δημόσια υγεία, οι δραστηριότητες στο επίπεδο της κοινότητας είναι
περισσότερο αποτελεσματικές από ότι οι δραστηριότητες σε οποιοδήποτε
άλλο επίπεδο, αφού αποτελούν κεντρική συνιστώσα της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας.

H κοινοτική υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη καθώς ανταπο-
κρίνεται σε σύγχρονες και ουσιαστικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί
και εξακολουθούν να διαμορφώνονται στο χώρο της δημόσιας υγείας.