Ανακοινώσεις  
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (30/09/2014)
Την 13η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., συγκαλείται σε συνεδρίαση, η Επταμελής Επιτροπή, για να αποφασίσει, για την μονιμοποίηση στη βαθμίδα Καθηγητή Εφαρμογών, του κ. Πράπα Χρήστου Καθηγητή Εφαρμογών, ειδικότητας «Επισκέπτη Υγείας», του Τομέα Κοινοτικής Υγείας, του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Αθήνας, στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων της ΣΤΕΦ, του ΤΕΙ Αθήνας (26/09/2014)
Την 13η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ., συγκαλείται σε συνεδρίαση, η Επταμελής Επιτροπή, για την μονιμοποίηση στη βαθμίδα Καθηγητή Εφαρμογών, της κ. Περηφάνου Δήμητρα Καθηγήτριας Εφαρμογών, ειδικότητας «Επισκέπτη Υγείας», του Τομέα Κοινοτικής Υγείας, του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Αθήνας, στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων της ΣΤΕΦ, του ΤΕΙ Αθήνας (26/09/2014)
«Ενημερώνονται οι υποψήφιοι Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες, για το ακαδ. έτος 2014-15, ότι ο αξιολογικός πίνακας αναρτήθηκε την 25η Σεπτεμβρίου 2014, στο πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (ισόγειο ΣΕΥΠ). Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης» (25/09/2014)
Πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης με έως δύο οφειλόμενα μαθήματα ειδικότητας (19/09/2014)
Διαγραφή Φοιτητών Νόμος 4283/2014 (18/09/2014)
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (18/09/2014)
ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡ. ΕΞΑΜ. 2014-15 (15/09/2014)
Ο καθηγητής κ. Χανιώτης θα δεχθεί τους φοιτητές, που έχουν εκκρεμότητες με τις πτυχιακές, τη Δευτέρα 15/9 & Τετάρτη 17/9 μετά το πέρας των εξετάσεων. (12/09/2014)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 22-26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (12/09/2014)
Οι ώρες που θα γίνονται οι εγγραφές στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, είναι 9:00 έως 12:00 καθημερινά, από 15 έως 26 Σεπτεμβρίου 2014. Επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά ανά κατηγορία εισαγομένω (05/09/2014)
Αιμορραγικός Πυρετός από τον ιό Ebola _ Οδηγίες (04/09/2014)
ΕυρωπαΪκό Πρόγραμμα ERASMUS+ 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων (04/09/2014)
Επανάληψη: Εξέταση εργαστηριακού μέρους μικτού μαθήματος παρελθόντων εξαμήνων σπουδών (03/09/2014)
Καθορισμός κατηγορίες άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (02/09/2014)
 Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας
(Επισκεπτών Υγείας) 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣH Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και
Κοινοτικής Υγείας καλύπτει το επιστημονικό πεδίο της “κοινοτικής υγείας”
με έμφαση στην πρόληψη της ασθένειας και την προαγωγή της υγείας
του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας.

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και
αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και  προαγωγής της υγείας. Για τη
δημόσια υγεία, οι δραστηριότητες στο επίπεδο της κοινότητας είναι
περισσότερο αποτελεσματικές από ότι οι δραστηριότητες σε οποιοδήποτε
άλλο επίπεδο, αφού αποτελούν κεντρική συνιστώσα της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας.

H κοινοτική υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη καθώς ανταπο-
κρίνεται σε σύγχρονες και ουσιαστικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί
και εξακολουθούν να διαμορφώνονται στο χώρο της δημόσιας υγείας.