Ανακοινώσεις  
ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (27/10/2016)
ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (21/10/2016)
ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ" (21/10/2016)
Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν παρέλαβαν κωδικούς και βεβαιώσεις σπουδών, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών κατηγοριών (εξαίρεση ΑΜΕΑ 5%) να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος (Κ4.001) για να τους παραλάβουν. Η επίδειξη ταυτότητας για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας είναι υποχρεωτική. Από τη Γραμματεία του Τμήματος (20/10/2016)
Νέα ανακοίνωση για το εργαστηριακό μέρος του μεικτού μαθήματος "Αποκατάσταση Χρονίως Πασχόντων" (20/10/2016)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ" (18/10/2016)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (18/10/2016)
Ανακοίνωση για το εργαστηριακό μάθημα «Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας στην Κοινότητα» (18/10/2016)
Ανακοίνωση προς όλους τους φοιτητές της Κατεύθυνσης (18/10/2016)
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ (17/10/2016)
Ανακοίνωση για το εργαστηριακό μάθημα«Α΄ΒΑΘΜΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΑΡΧΕΣ & ΜΕΘΟΔΟΙ» (13/10/2016)
Εγκύκλιος Εγγραφών 5% (13/10/2016)
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΛΗΞΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (11/10/2016)
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (07/10/2016)
Ομάδες εργαστηριακού μαθήματος "Προαγωγή & Αγωγή Υγείας- Εφαρμογές" (Ε’ Εξαμήνου) (05/10/2016)
 Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας
(Επισκεπτών Υγείας) 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣH Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και
Κοινοτικής Υγείας καλύπτει το επιστημονικό πεδίο της “κοινοτικής υγείας”
με έμφαση στην πρόληψη της ασθένειας και την προαγωγή της υγείας
του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας.

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και
αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και  προαγωγής της υγείας. Για τη
δημόσια υγεία, οι δραστηριότητες στο επίπεδο της κοινότητας είναι
περισσότερο αποτελεσματικές από ότι οι δραστηριότητες σε οποιοδήποτε
άλλο επίπεδο, αφού αποτελούν κεντρική συνιστώσα της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας.

H κοινοτική υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη καθώς ανταπο-
κρίνεται σε σύγχρονες και ουσιαστικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί
και εξακολουθούν να διαμορφώνονται στο χώρο της δημόσιας υγείας.