Ανακοινώσεις  
Ανακοίνωση για Εργαστηριακά Μαθήματα Δ' Εξαμήνου (05/03/2015)
Ανακοίνωση για το Εργαστηριακό μέρος του μικτού μαθήματος «Πρωτοβάθμια Νοσηλευτική Φροντίδα- Εφαρμογές» Δ' Εξαμήνου (04/03/2015)
Ανακοινώνεται στους φοιτητές των Γ΄ Ε΄& Ζ΄ χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2014-15 να παραλάβουν ατομικά το Βιβλιάριο Εργαστηρικής Εκπαίδευσης από τη Δ/ντρια του Τ.Μ κ. Τσελίκα αύριο από 11-2μ.μ (χώρος παραλαβής το γραφείο της). (03/03/2015)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. 2014-15 (26/02/2015)
Την 4η Μαρτίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων της ΣΤΕΦ, του ΤΕΙ Αθήνας, συγκαλείται σε συνεδρίαση, η Επταμελής Επιτροπή, για την μονιμοποίηση στη βαθμίδα Καθηγητή Εφαρμογών, της κ. Κωνσταντίνου Ελένης, Καθηγήτριας Εφαρμογών, ειδικότητας «Επισκέπτη Υγείας», του Τομέα Κοινοτικής Υγείας, του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Αθήνας, μετά την αναβολή της από 17-2-2015 συνεδρίασης (24/02/2015)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καλλιτεχνικές δράσεις (13/02/2015)
Υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους από Wallonie-Bruxelles (13/02/2015)
Hμερίδα με θέμα:«Ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών για τη συστηματική παρακολούθηση της υγείας και ανάπτυξης των παιδιών ηλικίας 0-18 ετών» (11/02/2015)
Πρόσκληση Ημερίδας (11/02/2015)
Πρόγραμμα εξέτασης των εργαστηριακών μαθημάτων των εαρινών εξαμήνων Β, Δ και ΣΤ. (10/02/2015)
Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης Γιάννη Κουτσοχέρα (09/02/2015)
Την 13η Οκτωβρίου 2014, συνεδρίασε η Ειδική Επταμελής Επιτροπής, η οποία αποφάσισε ομόφωνα την μονιμοποίηση της ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών, ειδικότητας Επισκέπτη Υγείας, του Τομέα Μαθημάτων Κοινοτικής Υγείας, του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. (09/02/2015)
Την 13η Οκτωβρίου 2014, συνεδρίασε η Ειδική Επταμελής Επιτροπής, η οποία αποφάσισε ομόφωνα την μονιμοποίηση του κ. ΠΡΑΠΑ ΧΡΗΣΤΟΥ, στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών, ειδικότητας Επισκέπτη Υγείας, του Τομέα Μαθημάτων Κοινοτικής Υγείας, του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. (09/02/2015)
«Την 17η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων της ΣΤΕΦ, του ΤΕΙ Αθήνας, συγκαλείται σε συνεδρίαση, η Επταμελής Επιτροπή, για την μονιμοποίηση στη βαθμίδα Καθηγητή Εφαρμογών, της κ. Κωνσταντίνου Ελένης, Καθηγήτριας Εφαρμογών, ειδικότητας «Επισκέπτη Υγείας», του Τομέα Κοινοτικής Υγείας, του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Αθήνας». (04/02/2015)
Ύλη του μαθήματος "Νομοθεσία Δημόσιας Υγείας" (02/02/2015)
 Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας
(Επισκεπτών Υγείας) 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣH Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και
Κοινοτικής Υγείας καλύπτει το επιστημονικό πεδίο της “κοινοτικής υγείας”
με έμφαση στην πρόληψη της ασθένειας και την προαγωγή της υγείας
του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας.

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και
αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και  προαγωγής της υγείας. Για τη
δημόσια υγεία, οι δραστηριότητες στο επίπεδο της κοινότητας είναι
περισσότερο αποτελεσματικές από ότι οι δραστηριότητες σε οποιοδήποτε
άλλο επίπεδο, αφού αποτελούν κεντρική συνιστώσα της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας.

H κοινοτική υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη καθώς ανταπο-
κρίνεται σε σύγχρονες και ουσιαστικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί
και εξακολουθούν να διαμορφώνονται στο χώρο της δημόσιας υγείας.