Ανακοινώσεις  
ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΜΑΙΟΣ 2016 (28/04/2016)
Ανακοίνωση:Οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου 2016, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016. (25/04/2016)
Ανακοίνωση για το μάθημα "Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας στο εργασιακό περιβάλλον" (23/04/2016)
Ανακοίνωση για το εργαστηριακό μάθημα Πρώτες Βοήθειες (20/04/2016)
Η Τελετή Καθομολόγησης (ορκωμοσία) των τελειόφοιτων φοιτητών των Τμήματος ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016. Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι θέλουν να ορκισθούν, να παρακολουθούν τακτικά τις ανακοινώσεις και να διαβάζουν προσεκτικά τα επισυναπτόμενα, τα οποία είναι αναρτημένα στο κύριο μενού της ιστοσελίδας (15/04/2016)
Καλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το θεωρητικό μάθημα Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας στο εργασιακό περιβάλλον και την ομάδα Δ του εργαστηριακού μαθήματος Πρώτες Βοήθειες, αντί 21/4/16 να προσέλθουν τη Δευτέρα 18/4/16 στις 13.00 και την Τρίτη 19/4/16 στις 11.00, αντίστοιχα. (15/04/2016)
H κατάθεση και εξέταση Πτυχιακών Εργασιών για τους φοιτητές του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (με κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας) είναι έως 11-5-2016. Καταληκτική ημερομηνία έως 13-5-2016. (14/04/2016)
Οι φοιτητές της του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (με κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας), υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το e-mail του ΤΕΙ Αθήνας για την επικοινωνία τους με τα μέλη ΕΠ και όχι τα προσωπικά τους e-mail. (14/04/2016)
Παραλαβή Συμβάσεων Εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης εαρινού εξαμήνου 2015-16 (14/04/2016)
Παραλαβή εγγράφων Εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης χειμερινού εξαμήνου 2015-16 (14/04/2016)
Ανακοίνωση της νέας υπηρεσίας "Filesender" του ΚΔΔ (13/04/2016)
Λόγω αναρρωτικής άδειας, το εργαστηριακό μέρος του μεικτού μαθήματος Πρώτες Βοήθειες για τις ομάδες Γ&Δ καθώς επίσης και το θεωρητικό μάθημα Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας στο εργασιακό περιβάλλον, Τετάρτη 13/4 και Πέμπτη 14/4/16 αντίστοιχα, δεν θα πραγματοποιηθούν. (12/04/2016)
Υποτροφίες για εκμάθηση Αραβικής Γλώσσας (07/04/2016)
Το φροντιστηριακό μάθημα στην Αγγλική Γλώσσα θα διεξάγεται σε επίπεδο ΣΕΥΠ ως εξής:Τετάρτη 16:30-19:30(advanced), Πέμπτη 16:30-19:30(beginners) Το φροντιστηριακό θα γίνεται στο κτήριο επί της λεωφ.Θηβών 274.Εγγραφές στις ώρες μαθημάτων.Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 23/03/2016. (05/04/2016)
Ενημερώνονται οι φοιτητές του Β΄ εξαμήνου, που παρακολουθούν το μεικτό εργαστηριακό μάθημα Α΄ Βοήθειες ότι τη Δευτέρα 04/04/2016 το μάθημα με την ομάδα Α δεν θα πραγματοποιηθεί . Η ομάδα Β θα προσέλθει κανονικά. (01/04/2016)
 Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας
(Επισκεπτών Υγείας) 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣH Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και
Κοινοτικής Υγείας καλύπτει το επιστημονικό πεδίο της “κοινοτικής υγείας”
με έμφαση στην πρόληψη της ασθένειας και την προαγωγή της υγείας
του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας.

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και
αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και  προαγωγής της υγείας. Για τη
δημόσια υγεία, οι δραστηριότητες στο επίπεδο της κοινότητας είναι
περισσότερο αποτελεσματικές από ότι οι δραστηριότητες σε οποιοδήποτε
άλλο επίπεδο, αφού αποτελούν κεντρική συνιστώσα της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας.

H κοινοτική υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη καθώς ανταπο-
κρίνεται σε σύγχρονες και ουσιαστικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί
και εξακολουθούν να διαμορφώνονται στο χώρο της δημόσιας υγείας.