Ανακοινώσεις  
Ημερομηνίες πραγματοποίησης κατατακτήριων εξετάσεων 2017-18 (23/02/2018)
Προγραμματισμός μαθημάτων και εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2017-18 (23/02/2018)
Υπογραφή συμβάσεων Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών Τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας 2017-18 (11/12/2017)
Φροντιστηριακό Μάθημα «Τέχνη – Ψυχανάλυση και Κοινωνία» (06/12/2017)
Φροντιστηριακό Mάθημα Ιταλικής Γλώσσας χειμερινού εξαμήνου 2017-18 (13/11/2017)
Φροντιστηριακό Mάθημα Aγγλικής Γλώσσας χειμερινού εξαμήνου 2017-18 (14/03/2017)
[α]ορατοί τόποι - Workshop ΤΕΙ Αθήνας (01/11/2016)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων Σχεδιαγραμμάτων Διδασκαλίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (07/09/2016)
Β΄Επιστημονικό Συνέδριο Σ.Κ.Σ ΤΕΙ Αθήνας "Η Αισθητική στη Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα" (26/05/2016)
Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην "Παραγωγή βίντεο, οπτικοακουστικά μέσα και κινούμενα γραφικά" (03/09/2015)
 Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών 
Προγραμματισμός μαθημάτων και εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2017-18
Σήμερα 22-02-2018, η Κοσμητεία της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών έλαβε την κατωτέρω απόφαση:
 Όλα τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου της Σχολής διαπιστώνονται ως μη ολοκληρωμένα, έτσι ουδεμία σχετική βαθμολογία θα κατατεθεί.
  1. Οι εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου 2017-18 θα πραγματοποιηθούν 5-16 Μαρτίου 2018, μόνο για τους επί πτυχίω φοιτητές (εξαιρέσει της «Διάλεξης»  του Τμήματος ΕΑΔΣΑ, που δικαιούνται να παρουσιάσουν όλοι κανονικά), καθώς και για τους φοιτητές μεγαλυτέρων  εξαμήνων,  από αυτό του τυπικού εξαμήνου του εξεταζόμενου μαθήματος (αναφερόμαστε μόνο στα Θεωρητικά μαθήματα ή στη Θεωρία των Μικτών μαθημάτων. Δεν αναφερόμαστε δηλαδή στα Εργαστήρια και στις «Συνθέσεις»)
  2. Μέχρι την έναρξη των εξετάσεων θα πραγματοποιούνται κανονικά τα μαθήματα, ασχέτως της εκ των πραγμάτων μη ολοκληρώσεώς τους.  Οι παρακολουθούντες φοιτητές θα κατοχυρώσουν  τον αριθμό των παρουσιών τους στα μαθήματα αυτά, συμπληρώνοντας τις υπόλοιπες παρουσίες τους, μέχρι του αριθμού των 13, κατά το εξάμηνο που θα διδαχθεί το μάθημα. Φυσικά   είναι υποχρεωμένοι να   δηλώσουν  εκ νέου το μάθημα αυτό, όμως θα ληφθεί μέριμνα οι ώρες διδασκαλίας του να είναι πρόσθετες του αριθμού των ωρών που μπορούν κατΆ εξάμηνο να δηλώνουν.
  3. Θα ληφθεί μέριμνα να μην υπάρξουν αλυσίδες προαπαιτουμένων μαθημάτων κατά τις δηλώσεις των φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο  2017-18.
  4. Για την ανάληψη «πρακτικής άσκησης»,  δεν θα ισχύει, για το επόμενο διδακτικό εξάμηνο, ο περιορισμός των δύο (2) μαθημάτων ειδικότητας.

^ Αρχή Σελίδας