Eπικαιρότητα  
Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (19/07/2018)
Πίνακας αντιστοίχισης μαθημάτων παλαιού και νέου Προγράμματος Σπουδών (17/07/2018)
Παρουσίαση Industry 4.0, 18/06/18, 5 μμ. Αμφιθέατρο Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη 1 (08/06/2018)
Ανάληψη Πτυχιακών Εργασιών Εαρινού Εξάμηνου 2017-18 (22/05/2018)
Τελική κατανομή φοιτητών σε Εργαστηριακά Τμήματα Εαρινού Εξαμήνου 2017-18 (25/03/2018)
Ανακοινώσεις  
Δήλωση φοιτητών που επιθυμούν να ακολουθήσουν πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ (13/09/2018)
Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2017-2018 (Περιόδου Σεπτεμβρίου) (17/07/2018)
Τροποποίηση Προγράμματος Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18 (29/11/2017)
Λειτουργία Εργαστηρίου Κατασκευής Τυπωμένων Κυκλωμάτων (10/03/2017)
Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2017-2018 (Περιόδου Ιουλίου) (14/06/2018)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξάμηνου 2017-18 (14/03/2018)
 Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
Χειμερινό Εξάμηνο 2017-18
Πτυχιακές Εργασίες
Πρακτική Άσκηση
Περιγράμματα Μαθημάτων ΝΠΣ
Adobe Acrobat Document Αντιστοιχία προαπαιτουμένων – εξαρτώμενων μαθημάτων ΠΠΣ
Adobe Acrobat Document Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών από Οκτ.2011
Adobe Acrobat Document Αντιστοιχίες Μαθημάτων ΠΠΣ --> ΝΠΣ
Adobe Acrobat Document Οδηγός Προγράμματος Σπουδών
Adobe Acrobat Document Κανονισμός Σπουδών
Πρακτική Ασκηση

Γενικές Πληροφορίες - Νομοθεσία

Γενικά για το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κατά το Η' εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών υποχρεούνται να εκπονήσουν την Πρακτική Άσκηση στο επιστημονικό πεδίο της Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας. Η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα εντεταγμένο στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και του έχουν απονεμηθεί 10 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Στόχος της Πρακτικής Άσκησης του τμήματός μας είναι η απόκτηση εμπεριστατωμένων και συμπληρωματικών γνώσεων στον επιστημονικό τομέα της ηλεκτρονικής τεχνολογίας μέσω της επαφής των φοιτητών μας με την αγορά εργασίας, καθώς και η επίτευξη αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ Ανώτατης εκπαίδευσης και του εργασιακού χώρου.
Κατά κύριο λόγο, οι φορείς πρακτικής άσκησης είναι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και ερευνητικά κέντρα, η βαριά βιομηχανία και βιοτεχνίες της χώρας, μεγάλοι οργανισμοί δημοσίου συμφέροντος, ενώ ένα μικρό ποσοστό των φοιτητών μας προτιμά αντίστοιχους φορείς σε χώρες της Ε.Ε. Η Πρακτική Άσκηση διαρκεί έξι (6) μήνες, και ο φοιτητής έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με το παραγωγικό μέρος της επιστήμης του Ηλεκτρονικού Τεχνολόγου Μηχανικού.

Η χρηματοδότηση της Πρακτικής άσκησης γίνεται μέσω δύο αναπτυξιακών εργαλείων. Η πρώτη, που ακολουθούταν για πολλά χρόνια αφορά στην χρηματοδότηση του 50% της θέσης από τον ΟΑΕΔ και η δεύτερη αφορά στην ένταξη στο ΕΣΠΑ. Στην πρώτη περίπτωση (ΟΑΕΔ), ο φοιτητής αμείβεται με το 80% του εκάστοτε κατώτατου ημερομισθίου, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από τη νομοθεσία.  Στην περίπτωση του ΕΣΠΑ το ΤΕΙ Αθήνας καταβάλλει 300 ευρώ μηνιαίως στον ασκούμενο φοιτητή και ο εργοδότης καταβάλει ένα  επιπλέον ποσό που θα συμφωνείται κατά περίπτωση. Η ίδια αμοιβή των 300 ? καταβάλλεται από το ΤΕΙ Αθηνών και στην περίπτωση άσκησης μέσω ΕΣΠΑ στον Δημόσιο Τομέα.

Σημειώνεται, ότι η άσκηση στον Δημόσιο τομέα μέσω ΕΣΠΑ αναφέρεται σε περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εκτός ΕΣΠΑ, η συνήθης πρακτική στο Δημόσιο είναι η καταβολή 178 ευρώ/μήνα από τον φορέα απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή τα έντυπα σύμβασης και αποδοχής είναι ταυτόσημα με αυτά που βρίσκονται στο φάκελο ΟΑΕΔ.


Για γενικότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρακτική Άσκηση, απευθυνθείτε στο Τμήμα Σπουδών Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Αθήνας.

Για εκπόνηση της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, μέσω του προγράμματος υποτροφιών LLP/Erasmus/ERA-PLACES, απευθυνθείτε στο
Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Αθήνας.


Κριτήρια Επιλογής Πρακτικής

Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία επιλέγονται οι φοιτητές προκειμένου να εκπονήσουν την ΠΑ, θέτονται σαφώς από την διοίκηση του Ιδρύματος.
Τα τελευταία έτη τα κριτήρια αυτά έχουν παγιωθεί ως εξής:
1. Ο φοιτητής πρέπει να βρίσκεται στο Η' εξάμηνο σπουδών, καθώς η ΠΑ είναι υποχρεωτικό μάθημα που έχει βαρύτητα 10 ECTS.
2. O υποψήφιος πρέπει να οφείλει έως οκτώ (8) μαθήματα ,εκ των οποίων μόνο δύο (2) ειδικότητας. Tα μαθήματα ειδικότητας εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
3. Κατόπιν σχετικού αιτήματος του φοιτητή στην Γραμματεία του Τμήματος, πραγματοποιήταιι μια συνέντευξη με τον ΕΥ της ΠΑ, προκειμένου να εγκριθεί ο ΦΥΠΑ που επιθυμεί ο υποψήφιος.
4. Τέλος ακολουθείται η δέουσα διαδικασία ανάλογα του φορέα χρηματοδότησης της άσκησης.

Σημειώνεται, πως δεν υπάρχει ιδιαίτερος τρόπος επιλογής φοιτητών μέσω ΕΣΠΑ.


Κατάσταση φορέων πρακτικής άσκησης Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών


Κώδικας δεοντολογίας Πρακτικής ΆσκησηςΔιαδικασία εκπόνησης Πρακτικής ΆσκησηςΜαθήματα Ειδικότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
  1. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Β
  2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ Γ
  3. ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δ
  4. Σ.Α.Ε.  Ι Δ
  5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε
  6. ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ RF Ε
  7. Σ.Α.Ε.  ΙΙ Ε
  8. ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤ
  9. ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΣΤ
10. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤ
11. ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ή ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤ
12. ΚΕΡΑΙΕΣ & ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ ΣΤ
13. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ή ΕΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ζ
14. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ CMOS-VLSI  ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ή ΡΥΘΜΙΣΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ζ
15. ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ &ΗΧΟΣ Ζ
16. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Ζ
17. ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΚΩΔΙΚΩΝ Ζ
18. ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ή ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ζ


ΕΣΠΑ

Έγγραφα - Συμβάσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι συμβάσεις και οι βεβαιώσεις αποδοχής υποβάλλονται εξ ολοκλήρου πληκτρολογημένες

Πληροφορίες Συμβάσεων Πρακτικής ΕΣΠΑ

Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ


Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, θα επανενεργοποιηθεί από 1/1/2015.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την ανακοίνωση του Αναπληρωτή Προέδρου του Ιδρύματος καθώς και τα σχετικά έγγραφα - οδηγίες.ΟΑΕΔ και Δημόσιο εκτός ΕΣΠΑ

Έγγραφα - Συμβάσεις - Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης


Περισσότερες πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση


Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Πάτσης Γεώργιος (Αν. Καθηγητής)^ Αρχή Σελίδας