Ανακοινώσεις  
OΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (05/02/2019)
«Πίνακες αντιστοιχίσεων μαθημάτων του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με μαθήματα του πρώην Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας» (29/10/2018)
Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις Τμημάτων ένταξης φοιτητών Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας (24/10/2018)
 Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ 
Κονταξής Παναγιώτης
Κονταξής Παναγιώτης

Σπούδασε στο Τμήμα Ενεργειακής Τεχνικής (αρχική ονομασία του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με κατεύθυνση ενεργειακού ηλεκτρολόγου (πτυχίο 1996). Συνέχισε τις σπουδές του στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με κατεύθυνση ενεργειακού (δίπλωμα 2003), επίσης έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα με τίτλο "Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας" το 2004 από το ίδιο Ίδρυμα.

Από το 1997 έως και το 2010 συνεργάστηκε με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς ως ενεργειακός/ηλεκτρολόγος μηχανικός σε αντικείμενα, όπως ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και εγκαταστάσεις, συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, μελέτες επαγγελματικού φωτισμού, τεχνικο-οικονομικές μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακές επιθεωρήσεις, τεχνικοοικονομικές αξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων, διαχείριση επίβλεψη και πιστοποίηση τεχνικών έργων, σύνταξη επενδυτικών σχεδίων, κ.λπ..
Από το 1998 έως και σήμερα έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του Ε.Μ.Π., του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του ΤΕΙ Πειραιά με θέματα ηλεκτρικών δοκιμών, συστημάτων γείωσης, εξοικονόμησης ενέργειας, τεχνολογίας και συστημάτων ελέγχου φωτισμού, ποιότητας ισχύος, κ.α..
Από το 2001 έως και το 2010 διετέλεσε εργαστηριακός συνεργάτης στο Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας, έχοντας διδάξει τα εργαστηριακά μαθήματα ηλεκτροτεχνίας, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πλοίων (προσφερόμενο μάθημα για το Τμήμα Ναυπηγικής), ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικών μηχανών Ι & ΙΙ, ηλεκτρικών κινητήριων συστημάτων, ηλεκτρονικών ισχύος, μεταφοράς & διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Ι & ΙΙ.
Υπήρξε μέλος μητρώων αξιολόγησης προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (ΚΑΠΕ, ΓΓΒ, ΕΟΜΜΕΧ). Έχει λάβει υποτροφίες, από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο ΤΕΙ Αθήνας και Θωμαϊδεια Βραβεία για ερευνητικές εργασίες κατά τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Ε.Μ.Π..
Από τον Ιούνιο του 2010 υπηρετεί στο Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας ως Καθηγητής Εφαρμογών. Από το 2013 είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Μηχανών & Κινητήριων Συστημάτων. Έχει συγγράψει σημειώσεις για τα εργαστηριακά μαθήματα ηλεκτρικών μηχανών Ι & ΙΙ, ηλεκτρικών κινητήριων συστημάτων, ηλεκτρονικών ισχύος, μεταφοράς & διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Ι & ΙΙ.
Τα ερευνητικά και επαγγελματικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ενεργειακές επιθεωρήσεις, μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας, μελέτες φωτισμού, έλεγχο συστημάτων φωτισμού, ποιότητα ισχύος, συστήματα γείωσης, ηλεκτρικές μηχανές, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, κ.α..

Κατάλογος δημοσιεύσεων:

 1. E.-N.D. Madias, P.A. Kontaxis, F.V. Topalis, "Application of multi-objective genetic algorithms to interior lighting optimization", Energy and Buildings, vol.125, pp.66-74, 2016.
 2. G.A. Vokas, P.A. Langouranis, P.A. Kontaxis, F.V. Topalis, "Analysis of power quality field measurements and considerations on the power quality standard", Journal of Applied Research Review (JARR), Vol.1, No.1, 2015.
 3. P.A. Kontaxis, E-N.D. Madias, P.F. Topali, L.T. Doulos, C.A. Bouroussis, F.V. Topalis, "Optimization analysis for the determination of photosensor position for energy saving and visual comfort", 10th International Conference on ENERGY & ENVIRONMENT (EE '15), Budapest, Hungary, December 12-14, 2015.
 4. E-N.D. Madias, L.T. Doulos, P.A. Kontaxis, F.V. Topalis, "Intelligent lighting control system with photosensor on the task area, dimming the luminaires via LAN", 10th International Conference on ENERGY & ENVIRONMENT (EE '15), Budapest, Hungary, December 12-14, 2015.
 5. P.A. Kontaxis, P.A. Langouranis, G.A. Vokas, F.V. Topalis, " Power quality field measurements in Greece: Measurement Review and Analysis", International Scientific Conference, eRA - 10, Piraeus, Greece, 23- 25 September 2015.
 6. G.K. Adam, P.A. Kontaxis, C.A. Bouroussis, D.Ε. Ventzas, F.V. Topalis: "Embedded computer communication and control of DALI LED drivers", 6th Balkan Conference on Lighting, Balkan Light 2015, Athens, Greece, September 16-19, 2015.
 7. P.F. Topali, P.A. Kontaxis, L.T. Doulos, E-N.D. Madias, F.V. Topalis: "Energy saving and visual comfort by optimizing photosensor position", 6th Balkan Conference on Lighting, Balkan Light 2015, Athens, Greece, September 16-19, 2015.
 8. C.A. Bouroussis, P.A. Kontaxis, F.V. Topalis: "Interior lighting control by daylight harvesting using a smart imaging sensor", 6th Balkan Conference on Lighting, Balkan Light 2015, Athens, Greece, September 16-19, 2015.
 9. L.T. Doulos, P.A. Kontaxis, E-.N.D. Madias, C.A. Bouroussis, A. Tsangrassoulis, F.V. Topalis: "The role of dimmable LED luminaires to daylight harvesting", 6th Balkan Conference on Lighting, Balkan Light 2015, Athens, Greece, September 16-19, 2015.
 10. A. Skouroliakou, P. Kontaxis, S. Anagnostakis, S. Triantopoulos, S. Tsantis: "Measurement Of Extra Low Frequency Elf Electromagnetic Fields In Indoor Working Areas", Physica Medica 30, e89, 2014.
 11. P.A. Kontaxis, S.D. Kaminaris, E-N.D. Madias and F.V. Topalis: "Evaluation of Image Sensors for Lighting Control Applications Using Fuzzy Logic", 9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, MEDPOWER 2014, Athens, Greece, November 3-7, 2014.
 12. S.D. Kaminaris, P.A. Kontaxis, E-N.D. Madias and F.V. Topalis: "Optimizing energy efficient lighting using fuzzy logic methodology", 9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, MEDPOWER 2014, Athens, Greece, November 3-7, 2014.
 13. P.A. Kontaxis, E-N.D. Madias, D. Zevgolis, F.V. Topalis: "Evaluation of image sensors for lighting control applications", 12th European Lighting Conference, LUX EUROPA 2013, Krakow, Poland, September 17-19, 2013.
 14. E-N.D. Madias, P.A. Kontaxis, L.T. Doulos, F.V. Topalis: "Optimizing energy efficient lighting using multi-criteria analysis", 12th European Lighting Conference, LUX EUROPA 2013, Krakow, Poland, September 17-19, 2013.
 15. C.A Bourousis, N-E.D. Madias, P.A. Kontaxis, F.V. Topalis: ''Benchmark report on the photometric and electrical performance of LED replacements of GU10 halogen spot lamps", Ingineria Iluminatului 2012; 14, 2: 7-16.
 16. P.A. Kontaxis, C.A. Bouroussis, L.T. Doulos, F.V. Topalis: "Applications of CCD sensors in photometry and in daylight responsive systems", 5th Balkan Conference on Lighting, Balkan Light 2012, Belgrade, Serbia, October 3-6, 2012.
 17. C.A. Bouroussis, P.A. Kontaxis, E-N.D. Madias, F.V. Topalis: "Photometric and electrical performance of LED lamps for replacement of GU10 halogen spot lamps", 5th Balkan Conference on Lighting, Balkan Light 2012, Belgrade, Serbia, October 3-6, 2012.
 18. E-N.D. Madias, L.T. Doulos, P.A. Kontaxis, F.V. Topalis: "Applying multi-criteria decision analysis for selecting street lighting luminaires", 5th Balkan Conference on Lighting, Balkan Light 2012, Belgrade, Serbia, October 3-6, 2012.
 19. G. Vokas, S. Kaminaris, P. Kontaxis, G. Ioannidis, M. Rangousi, S. Papathanasiou, P. Malatestas and F. Topalis: "Electric Network Power Quality assessment using Fuzzy Expert System Methodology", 8th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, MEDPOWER 2012, Cagliari, Italy, October 1-3, 2012.
 20. G.J. Tsekouras, F.D. Kanellos, Ch.N. Elias, V.T. Kontargyri, C.D. Tsirekis, I.S. Karanasiou, A.D. Salis, P.A. Kontaxis, A.A. Gialketsi, N.E. Mastorakis: "Short term load forecasting in Greek interconnected power system using ANN: A study for output variables", 15th WSEAS International Conference on Systems (CSCC '11), Corfu, Greece, July 14-16, 2011.
 21. G.J. Tsekouras, N.E. Mastorakis, F.D. Kanellos, V.T. Kontargyri, C.D. Tsirekis, I.S. Karanasiou, Ch.N. Elias, A.D. Salis, P.A. Kontaxis, A.A. Gialketsi: "Short Term Load Forecasting in Greek Power System using ANNs: Confidence Interval Estimation using a Novel Re-sampling Technique with Corrective Factor", 9th WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Electronics, Control & Signal Processing, (CSECS '10), Vouliagmeni, Athens, Greece, December 29-31, 2010.
 22. G.J. Tsekouras, F.D. Kanellos, V.T. Kontargyri, C.D. Tsirekis, I.S. Karanasiou, Ch.N. Elias, A.D. Salis, P.A. Kontaxis, N.E. Mastorakis: "Short Term Load Forecasting in Greek Intercontinental Power System using ANNs: a Study for Input Variables", 10th WSEAS International Conference on Neural Networks, (NN '09), Prague, Czech Republic, March 23-25, 2009.
 23. V.T. Kontargyri, G.J. Tsekouras, A.A. Gialketsi, P.A. Kontaxis, "Comparison between artificial neural networks algorithms for the estimation of the flashover voltage on insulators", 9th WSEAS International Conference on NEURAL NETWORKS (NN'08), Sofia, Bulgaria, May 2-4, 2008.
 24. Ι.F. Gonos, V.T. Kontargyri, I.A. Stathopulos, P.Α. Kontaxis, Α.X. Moronis, "Variation of multilayer structure of the soil during the year", Greek National Committee CIGRE, Athens, December 15-16, 2005.

 

Στο τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. ο κος Κονταξής διδάσκει τα ακόλουθα μαθήματα:

Ηλεκτρονική διεύθυνση: pkont@teiath.gr


^ Αρχή Σελίδας