Ανακοινώσεις  
Διαδικασία μεταγγραφών 2019-20 (03/12/2019)
Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2019-20 (03/12/2019)
Ορισμός μαθημάτων ειδικότητας για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (20/11/2019)
Ανακοίνωση έναρξης πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για το χειμερινό εξάμηνο 2019 (06/11/2019)
Πρακτική άσκηση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ: Επιλεγέντες φοιτητές (07/10/2019)
Ανανεώσεις εγγραφών χειμερινού εξαμήνου 2019-20 (04/10/2019)
Κατανομή πρωτοετών φοιτητών σε τμήματα (04/10/2019)
Τροποποιήσεις προγράμματος σπουδών (04/10/2019)
Έναρξη πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για το "χειμερινό" εξάμηνο 2019 (26/09/2019)
 Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων 
Ανακοινώσεις Γ' εξ. (για όλα τα μαθήματα)
Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων και φωτισμός: Χώροι εργασίας
Ρυθμολογία επίπλου: Νεωτερικοί χρόνοι
Ιστορία αρχιτεκτονικής και τέχνης: XXος αιώνας και σύγχρονες τάσεις
Διακοσμητικές Εφαρμογές - Σχεδιασμός Επιφανειών
Εικαστικές συνθέσεις και χρώμα στο χώρο
Δομική τέχνη: Η κατασκευή
Διακοσμητικές Εφαρμογές - Σχεδιασμός Επιφανειών

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Γ4
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: θεωρητικό + εργαστηριακό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 5 (Θεωρία 2,  Εργαστήριο 3)
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 4
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Γ

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αποτελεί μια βασική εισαγωγή σε ζητήματα θεωρίας και πρακτικής της Διακόσμησης, ειδικότερα αυτής που πραγματώνεται στις δυο διαστάσεις με τη μορφή επενδύσεων είτε δομικών στοιχείων του χώρου (όπως τοίχων, δαπέδων κλπ.) ή τρισδιάστατων κατασκευών και αντικειμένων. Εξετάζεται ο ρόλος των διακοσμητικών εφαρμογών, ο επικοινωνιακός/διαμεσολαβητικός τους χαρακτήρας και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις του σχεδιασμού τους. Ο εκπαιδευτικός στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με το σχεδιασμό διακοσμητικών εφαρμογών και η ευαισθητοποίησή τους ως προς το εύρος και τις προεκτάσεις του. Αναμένεται οι φοιτητές/ριες να καλλιεργήσουν την αντίληψη και τις δημιουργικές  ικανότητές τους σχετικά με την ερμηνεία και την παραγωγή διακοσμητικών μορφών, αφενός διαμορφώνοντας το κατάλληλο λεξιλόγιο για την περιγραφή της αντίληψης και αφετέρου υιοθετώντας μια μεθοδολογική προσέγγιση σχεδιασμού. Επιδιώκεται η ανάπτυξη κρίσης, προσωπικής προτίμησης και έκφρασης.
Επιπλέον αναμένεται οι φοιτητές/ριες να αποκτήσουν την ικανότητα και τις δεξιότητες να δουλεύουν με διάφορα μέσα και εργαλεία είτε αυτά είναι παραδοσιακά είτε ηλεκτρονικά είτε συνδυασμός των προηγουμένων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος: Εισαγωγή στη θεωρία και την πρακτική της διακόσμησης. Ανάλυση της δισδιάστατης διακοσμητικής δημιουργίας και αναφορά τόσο στα στοιχεία/συστατικά και τη δομή της, όσο και στις αρχές που διέπουν τις εφαρμογές της. Ο θεματικός άξονας υποδιαιρείται σε δυο ενότητες. Σκοπός της πρώτης ενότητας είναι η προσέγγιση της βασικής ορολογίας της διακόσμησης και η επισήμανση της σημασίας των ιδιαιτεροτήτων της σα μέσο έκφρασης και επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, ορίζονται και εξετάζονται οι έννοιες: design, διακόσμηση, κόσμημα, στυλιζάρισμα, σημείο, σύμβολο. Ακόμη εξετάζονται οι ιδιαίτερες σχέσεις μορφής-χώρου, φόρμας-περιεχομένου στο είδος αυτό.

Η  δεύτερη ενότητα αφορά την πρακτική της διακόσμησης. Αναδεικνύεται η ανάγκη διαμόρφωσης μιας μεθοδολογίας σχεδιασμού για την ανάπτυξη διακοσμητικών εφαρμογών. Τονίζονται, η αναγκαία πληροφόρηση και η οπτική γνώση και καλλιέργεια σαν απαραίτητα εφόδια για τον σχεδιαστή. Εξετάζονται βασικοί τρόποι αναπαράστασης, με επίκεντρο το στυλιζάρισμα και το μοτίβο. Στο μοτίβο γίνεται εκτεταμένη αναφορά αφού ορίζεται, αναλύεται στα συστατικά του (πλαίσιο, περιεχόμενο, σχέσεις) και επισημαίνονται οι βασικές παράμετροι (υλικό, γεωμετρικοί νόμοι, μέθοδος) που ορίζουν το πεδίο της σχεδίασής του. Επίσης, περιγράφονται οι σημαντικότερες από τις διαδικασίες και από τους χειρισμούς που μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη διεξαγωγή της οπτικής μελέτης, σχεδίασης και οργάνωσης μοτίβων. Τέλος, εξετάζονται και αναλύονται τα εργαλεία υποστήριξης (ηλεκτρονικά και παραδοσιακά) που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη ενός σχεδιασμού διακοσμητικών εφαρμογών.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος: Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει την υλοποίηση σχεδιασμού ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για μια συγκεκριμένη περίσταση, που ορίζεται από τον εκάστοτε τίτλο ενός θέματος. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει απλές και πολυμερείς διακοσμητικές συνθέσεις, με αισθητική και επικοινωνιακή λειτουργία. Οι φοιτητές/ριες με την ολοκλήρωση του μαθήματος αντιλαμβάνονται πως ο σχεδιασμός (design) στηρίζεται πρωτίστως σε προγραμματισμό, δουλειά και έρευνα και πως το ταλέντο και η δημιουργικότητα ενισχύονται μέσω της εφαρμογής των αρχών αυτών.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/ριες θα είναι σε θέση:

 • Να αναλύουν τη διακοσμητική σύνθεση στα συστατικά και τις αρχές που την διέπουν
 • Να αξιολογούν και να αξιοποιούν τα στοιχεία της μορφής και της δομής της
 • Να οργανώνουν μεθοδικά τη διαδικασία σχεδιασμού
 • Να επιμελούνται την παρουσίασή της
 • Να χειρίζονται τα κατάλληλα μέσα και εργαλεία για την υλοποίηση του σχεδιασμού.

Έννοιες κλειδιά:

 • Παραστατικό, Αφηρημένο, Συμβολικό
 • Διακόσμηση, Κόσμημα, Σημείο, Σύμβολο, Μοτίβο
 • Αφαίρεση, Απλοποίηση, Σχηματοποίηση, Στυλιζάρισμα, Εμπλουτισμός
 • Αποσπασματικός, Προσθετικός, Επαναλαμβανόμενος, Υποταχτικός σχεδιασμός

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνική:

 • Μουτσόπουλος Θ., Μοιάζει με άνθρωπο(ς). Ανθρωπομορφισμός, αφαίρεση και σχηματοποίηση στη μαζική κουλτούρα. Εκδόσεις Futura, Αθήνα 1997
 • Ρωμούδη Ε., Διακοσμητικές Εφαρμογές Ι. Σημειώσεις. ΤΕΙ Αθήνας 2010
 • Τσούμας Ι., Η Ιστορία των Διακοσμητικών Τεχνών & της Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη & την Αμερική (1760-1914). Εκδόσεις Ίων, Αθήνα 2005
 • Φιλιππίδης Δ., Διακοσμητικές τέχνες. Τρεις αιώνες τέχνης στην Ελληνική αρχιτεκτονική. Εκδόσεις Μέλισσα, Αθήνα 1998
 • Φραγκόπουλος Μ., Εισαγωγή στην Ιστορία και τη θεωρία του Graphic Design. Μια μικρή ανθολογία. Εκδόσεις Futura, Αθήνα 2006

Ξενόγλωσση:

 • Day L. F., Pattern design. Dover publications, Inc., New York 1999
 • Gombrich H., The Sense of order. Phaidon press limited, 1998
 • Grabar O., The Mediation of ornament. Princeton university press, 1992
 • Jones O., The grammar of ornament. Dover publications, New York 1987
 • Trilling J., The Language of Ornament. Thames & Hudson world of art, London 2001


ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Ελένη Ρωμούδη, Καθηγήτρια Εφαρμογών (Θεωρία + Εργαστήριο)
Θεοδοσία Φωκίδου, Καθηγήτρια Εφαρμογών (Εργαστήριο)
Άρτεμις Ποταμιάνου  Εργαστηριακός συνεργάτης (Εργαστήριο)

^ Αρχή Σελίδας