Ανακοινώσεις  
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 2017-2018 (20/12/2017)
DHMOKRITOS (30/11/2017)
ISRAHL (30/11/2017)
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΜΠΑΓΚΛΑΤΕΣ (01/11/2017)
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΜΠΑΓΚΛΑΤΕΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (01/11/2017)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (31/10/2017)
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 (20/09/2017)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΣΛΟΒΑΚΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ (18/09/2017)
Υποτροφίες της Ελβετικής κυβέρνησης για ξένους φοιτητές σε μεταπτυχιακό επίπεδο για το ακαδ. έτος 2018-2019 (18/09/2017)
8η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ - ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΡΩΓΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (04/09/2017)
Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 για Έλληνες Πολίτες (04/09/2017)
 Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας 
Υποβολή Αίτησης Σίτισης
Word Document Σίτιση Σπουδαστών σε Φοιτητικές Εστίες (Φ.Ε.Α., Φ.Ε.Ζ. και Φ.Ε.Π.Α.)
Κανονισμός Σίτισης
Διάρκεια Σίτισης
Δικαιούχοι Κάρτας Σίτισης
Εναρξη, διακοπή και λήξη της δωρεάν Σίτισης
Αίτηση - Δικαιολογητικά -
Υποχρεώσεις
Προϋποθέσεις δωρεάν σιτιζομένων
Δικαιολογητικά σίτισης
Δικαιολογητικά σίτισης
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ
 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου

 3. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή οργανισμών κοινής ωφέλειας, από όπου να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας

 4. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Φορολογικού Έτους 2016 ή Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2016. Για τους Κύπριους Φοιτητές  Βεβαίωση Προσόδων (2016) του Υπουργείου Οικονομικών.

 5. Βεβαίωση Επιδότησης Ανεργίας

 6. Πιστοποιητικό Σπουδαστικής Κατάστασης  του/της αδελφού/ής, εφόσον είναι φοιτητής/τρια

 7. Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας

 8. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (για τα άτομα με αναπηρία)

 9. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου αποβιώσαντα γονέα

 10. Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν:

 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα με το εισόδημα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα του/της φοιτητή/τριας
 • Διαζευκτήριο και απόφαση του δικαστηρίου για την επιμέλεια και τα έξοδα του/της φοιτητή/τριας

^ Αρχή Σελίδας