Ανακοινώσεις  
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_18-19_0 (06/09/2018)
ΣΙΤΙΣΗ 2018-2019 (20/06/2018)
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ_ (18/06/2018)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ_ (18/06/2018)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ακαδ. έτους ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2017-2018 (13/06/2018)
Έγγραφο Υποτροφίες HELMEPA 2018-19 - Προκήρυξη.doc (04/06/2018)
Πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών από την Ινδία_signed (04/06/2018)
Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 26146/14-02-2018 Απόφασης με θέμα: «Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019» (27/04/2018)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ (24/04/2018)
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ (24/04/2018)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΙΤΑΛΙΑ (24/04/2018)
 Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας 
Υποβολή Αίτησης Σίτισης
Word Document Σίτιση Σπουδαστών σε Φοιτητικές Εστίες (Φ.Ε.Α., Φ.Ε.Ζ. και Φ.Ε.Π.Α.)
Κανονισμός Σίτισης
Διάρκεια Σίτισης
Δικαιούχοι Κάρτας Σίτισης
Εναρξη, διακοπή και λήξη της δωρεάν Σίτισης
Αίτηση - Δικαιολογητικά -
Υποχρεώσεις
Προϋποθέσεις δωρεάν σιτιζομένων
Δικαιολογητικά σίτισης
Δικαιολογητικά σίτισης
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ
 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου

 3. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή οργανισμών κοινής ωφέλειας, από όπου να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας

 4. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Φορολογικού Έτους 2017 ή Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2017. Για τους Κύπριους Φοιτητές  Βεβαίωση Προσόδων (2017) του Υπουργείου Οικονομικών.

 5. Βεβαίωση Επιδότησης Ανεργίας

 6. Πιστοποιητικό Σπουδαστικής Κατάστασης  του/της αδελφού/ής, εφόσον είναι φοιτητής/τρια

 7. Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας

 8. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (για τα άτομα με αναπηρία)

 9. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου αποβιώσαντα γονέα

 10. Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν:

 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα με το εισόδημα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα του/της φοιτητή/τριας
 • Διαζευκτήριο και απόφαση του δικαστηρίου για την επιμέλεια και τα έξοδα του/της φοιτητή/τριας

^ Αρχή Σελίδας