Ανακοινώσεις  
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΣΡΑΗΛ (27/11/2018)
EKPONHSH DIDAKTORIKHS DIATRIBHS (09/11/2018)
ΣΙΤΙΣΗ 2018-2019 (19/10/2018)
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ (17/10/2018)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2019 (17/10/2018)
ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ (15/10/2018)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΤΠΤΧ ΒΕΛΛΙΟΥ 15-16 (08/10/2018)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_18-19_0 (06/09/2018)
ΣΙΤΙΣΗ 2018-2019 (20/06/2018)
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ_ (18/06/2018)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ_ (18/06/2018)
 Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας 
Υποβολή Αίτησης Σίτισης
Word Document Σίτιση Σπουδαστών σε Φοιτητικές Εστίες (Φ.Ε.Α., Φ.Ε.Ζ. και Φ.Ε.Π.Α.)
Κανονισμός Σίτισης
Διάρκεια Σίτισης
Δικαιούχοι Κάρτας Σίτισης
Εναρξη, διακοπή και λήξη της δωρεάν Σίτισης
Αίτηση - Δικαιολογητικά -
Υποχρεώσεις
Προϋποθέσεις δωρεάν σιτιζομένων
Δικαιολογητικά σίτισης
Δικαιολογητικά σίτισης
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ
 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. (Το δικαιολογητικό πρέπει να είναι του τελευταίου εξαμήνου).Σε περίπτωση αλλοδαπών, μετάφραση αυτού και εξάμηνη ισχύς του.

 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου

 3. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή οργανισμών κοινής ωφέλειας, από όπου να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας. (το δικαιολογητικό πρέπει να ε'ίναι του τελευταίου εξαμήνου)

 4. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Φορολογικού Έτους 2017 ή Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2017. Για τους Κύπριους Φοιτητές  Βεβαίωση Προσόδων (2017) του Υπουργείου Οικονομικών.

 5. Βεβαίωση Επιδότησης Ανεργίας

 6. Πιστοποιητικό Σπουδαστικής Κατάστασης  του/της αδελφού/ής, εφόσον είναι φοιτητής/τρια για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

 7. Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας

 8. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (για τα άτομα με αναπηρία εάν υπάρχει)

 9. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου αποβιώσαντα γονέα (εάν υπάρχει)

 10. Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν:

 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα με το εισόδημα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα του/της φοιτητή/τριας
 • Διαζύγιο των γονέων του/της φοιτητή/τριας
 • Απόφαση του δικαστηρίου για την επιμέλεια και τα έξοδα του/της φοιτητή/τριας ή Ιδιωτικό συμφωνητικό

^ Αρχή Σελίδας