Ανακοινώσεις  
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΙΝΑΣ 2018-19 (27/02/2018)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΙΝΑΣ 2018-2019 (27/02/2018)
: Πρόγραμμα Υποτροφιών Κορέας για μεταπτυχιακές σπουδές (22/02/2018)
«Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών της Σλοβακίας» (22/02/2018)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ (22/02/2018)
Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (22/02/2018)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ (09/02/2018)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ (09/02/2018)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 2017-2018 (20/12/2017)
DHMOKRITOS (30/11/2017)
ISRAHL (30/11/2017)
 Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας 
Υποβολή Αίτησης Σίτισης
Word Document Σίτιση Σπουδαστών σε Φοιτητικές Εστίες (Φ.Ε.Α., Φ.Ε.Ζ. και Φ.Ε.Π.Α.)
Κανονισμός Σίτισης
Διάρκεια Σίτισης
Δικαιούχοι Κάρτας Σίτισης
Εναρξη, διακοπή και λήξη της δωρεάν Σίτισης
Αίτηση - Δικαιολογητικά -
Υποχρεώσεις
Προϋποθέσεις δωρεάν σιτιζομένων
Δικαιολογητικά σίτισης
Προϋποθέσεις δωρεάν σιτιζομένων
α. Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό

εισόδημα, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες

(45.000) ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο

τέκνο, με δύο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό

προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ

για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου, προσαυξάνεται

κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εφόσον ο αδελφός

του  είναι ενεργός φοιτητής.

β. Έγγαμοι φοιτητές, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα,

τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. Προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες

(5.000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

3.Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών με ετήσιο ατομικό εισόδημα

τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ.

4.Τα φορολογητέα ποσά μειώνονται κατά 10%, όταν οι δικαιούχοι φοιτητές

κατοικούν μόνιμα στο Δήμο που έχει την έδρα  το Ίδρυμα.

5. Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι

6. Φοιτητές πολυμελούς οικογένειας.

7.Φοιτητές με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή.

8.Απορφανισθέντες φοιτητές εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος.

9.Τέκνα άγαμης μητέρας τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ό έτος.

10. Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που

είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται

σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία

Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών

αναγκών ή έχουν κινητικά προβλήματα που οφείλονται σε αναπηρία άνω του 67%.

11.Οι πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες, τέκνο θύματος

τρομοκρατίας εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ό έτος της ηλικίας τους.


^ Αρχή Σελίδας