Ανακοινώσεις  
Διαδικασία μεταγγραφών 2019-20 (03/12/2019)
Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2019-20 (03/12/2019)
Ορισμός μαθημάτων ειδικότητας για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (20/11/2019)
Ανακοίνωση έναρξης πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για το χειμερινό εξάμηνο 2019 (06/11/2019)
Πρακτική άσκηση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ: Επιλεγέντες φοιτητές (07/10/2019)
Ανανεώσεις εγγραφών χειμερινού εξαμήνου 2019-20 (04/10/2019)
Κατανομή πρωτοετών φοιτητών σε τμήματα (04/10/2019)
Τροποποιήσεις προγράμματος σπουδών (04/10/2019)
Έναρξη πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για το "χειμερινό" εξάμηνο 2019 (26/09/2019)
 Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων 
Ανακοινώσεις Δ' εξ. (για όλα τα μαθήματα)
Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων και προπλάσματα: Χώροι εκπαίδευσης
Ψυχολογία του χώρου
Αρχές βιομηχανικού σχεδιασμού αντικειμένων
Σχεδιασμός επίπλου: Κατασκευή
Διακοσμητικές Εφαρμογές - Πλαστικός σχεδιασμός
Εισαγωγή στην κεραμική. Τεχνολογία υλικών
Σχεδιασμός υφάσματος. Παραδοσιακές τεχνικές
Εισαγωγή στην κεραμική. Τεχνολογία υλικών

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός  του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις αρχές της επιστήμης των κεραμικών και της υάλου και να μπορούν να προτείνουν λύσεις σε μελλοντικά προβλήματα διακόσμησης και σχεδίασης, επιλέγοντας την βέλτιστη  εκδοχή υλικών και να προσεγγίσουν  τις  τεχνικές της Κεραμικής, και τις βασικές αρχές της οπτικής αντίληψης, στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν το δημιουργικό  δυναμικό τους και την κριτική αντίληψη, ώστε να είναι ικανοί να προτείνουν,βάσει της εργονομίας και των τεχνικών της διακόσμησης,κεραμικά αντικείμενα , χρηστικά ή διακοσμητικά, ανταγωνισιμα στη σύγχρονη παραγωγή Κεραμικών  προιόντων, με έμφαση στη διακοσμητική πρωτοτυπία-καινοτομία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικο Μέρος

Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος θα περιλαμβάνει τις βασικές αρχές της τεχνολογίας γυαλιού και κεραμικών.Θα αναφέρεται στα ιστορικά στοιχεία των υλικών αυτών, τον ορισμό τους σύμφωνα με τη χρήση τους,θα περιγράφει την παραγωγή και την μορφοποίησή τους σύμφωνα με πλέον σύγχρονες μεθόδους παρασκευής γνωρίζοντας τα διάφορα παραγωγικά στάδια και την επίδρασή τους στη δημιουργία του τελικού προιόντος, μέσα από τις φυσικές και χημικες ιδιοτήτες των κεραμικών και γυαλιού κατανοώντας μέσω των εφαρμογών πουγνωρίζουν τα κεραμικά και τα γυαλιά στη βιομηχανία, τις κατασκευές και γενικότερα στη σύγχρονη ζωή. Το ζήτημα της ανακύκλωσης των κεραμικών υλικών θα απασχολήσει επίσης το μάθημα.
Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην ανάπτυξη των νέων έξυπνων υλικών με βάση τα κεραμικά και το γυαλί. Θα παρουσιαστούν οι εφαρμογές της νανοτεχνολογίας στην δημιουργία έξυπνων λειτουργικών κεραμικών και γυαλιών και θα συζητηθούν οι αλλαγές που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή από τις σχετικές εφαρμογές. Θα γίνεται συζήτηση των κριτηρίων  μεβάση τα οποία αποφασίζεται η επιλογή των υλικών για συγκεκριμένη χρήση.
Θα γίνεται αναφορά στην Ιστορική εξέλιξη της Κεραμικής Τέχνης. Αισθητική ανάλυση της διακόσμησης σε  αφυάλωτα κεραμικά,( Νεολιθικός, Μινωικός πολιτισμός, Κλασσική Αρχαιότητα ),με βάσει τις αρχές της οπτικής σύνταξης( (μοτίβο, φόντο,ρυθμός, μέτρο, κλπ) .Φυσικοχημικές ιδιότητες του πηλού (κόκκινος, φαγιάνς, gres, πορσελάνη). Αναλυτική περιγραφή των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων
των κεραμικών προιόντων.Τρόποι ψησίματος της κεραμικής μάζας. Οξειδωτικό και αναγωγικό  ψήσιμο.
Είδη καμινιών.Βασικές γνώσεις των πρώτων υλών στην κατασκευή υαλωμάτων. Μπατανάδες για ωμό, στεγνό και ψημμένο πηλό, terra sigillata. Βασικές γνώσεις όλων των τεχνικών της διακόσμησης.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα περιλαμβάνει την εκπόνηση  ατομικών εργαστηριακων ασκήσεων (κατασκευές αντικειμένων μεμονομένων ή σύνθετων 2-3 ), με έρευνα στη φόρμα και τη λειτουργικότητά της, με αισθητικό προβληματισμό που στοχεύει σε πρωτότυπο διάκοσμο, επιλέγοντας τεχνικές  διάφορες,όπως εσώγλυφα-εξώγλυφα,τεχνική ανάμειξεις πηλών, πυροχρώματα, ανάμειξη αντιπλαστικών υλών, τροχός, πατητά, πρεσσαριστά,κά.Κατασκευή διακοσμητικών ανάγλυφων συνθέσεων, μικρων διαστάσεων, με σκοπό  περαιτέρω εφαρμογής τους σε διακοσμήσεις Αρχιτεκτονημάτων.Χρήση Η/Υ.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές  θα είναι σε θέση:
 • Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές παρασκευης των κεραμικών και του γυαλιού
 • Να κατανοήσουν τις ιδιότητες των κεραμικών και του γυαλιού΄
 • Να προτείνουν συγκεκριμένο είδος υλικού για δεδομένη εφαρμογή.
 • Να επιλέγουν έξυπνα κεραμικά για λειτουργικές χρήσεις.
 • Να κατασκευάζουν κεραμικά με πολλαπλές τεχνικές
 • Να διακοσμούν με βάση τις αρχές της οπτικής αντίληψης
 • Θα γνωρίζουν τις βασικές Ιστορικές διαδρομές της Κεραμικής Τέχνης
 • Θα διακρίνουν και θα αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της σχεδίασης  και της διακόσμησης  τόσο της Ελληνικης Κεραμικής—αρχαίας και νεώτερης, όσο και των άλλων αρχαίων πολιτισμών.
 • Με το να γνωρίζουν επαρκώς την φυσική και χημική σύσταση των πρώτων υλών, θα είναι σε θέση να επιλέγουν την ιδανικότερη λύση στην κατασκευή, διακόσμηση και ψήσιμο αντικειμενων, ή αναγλύφων συνθέσεων.
 • Να κατασκευάζουν κεραμικές φορμες στον τροχό.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

 • Δομικά υλικά,Α.Α.Λεγάκη, Αθήνα 1992.
 • Μη Μεταλλικά Τεχνικά Υλικά, Δ.Παντελής, Παπασωτηρίου, Αθήνα 1996.
 • Η Διακόσμηση των Κεραμικών ,από Pilar Navarro, Εκδ.Βιβλιοσυνεργατική, Αθήνα 1990.
 • Ελληνική Αγγειογραφία, από R. M. Cook, Εκδ. Καρδαμίτσα 1994.
 • Τα Κεραμικά του Τσανάκαλε 1670-1992, από Κατερίνα Κορρέ, Εκδ. Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.
 • Ελληνες Κεραμίστες, Εμπορικοί κατάλογοι 2001-2007 Εκδ.Ελ Κέντρο Αργυλόμαζας, ΕΟΜΜΕΧ.
 • Αργιλοι –πηλοί – μπατανάδες για χρήση στους υποκλάδους Κεραμικής,από Μ.Παπαδοπουλο, Ε. Παπαιωάννου,Μ.Τσαπόγα.Εκδ.Ελλην. Κέντρο Αργυλόμαζας Α.Ε 2005

Ξενογλωση     

 • Ceramics a World guide to traditional technicsαπό Brayan Sentαnce, Εκδ.Thames & Hudson Ltd  London 2004.
 • The complete Potters Companion, από Tony Birks, Εκδ. Couran  Octopus ,Κινα 2003.
 • Looking of European Ceramic guide of Technical Terms από David Harris & Catherine Hees, British Museum Press 1992.
 • How to instail ceramic tiles από Jiles Fox, Εκδ. Orthobooks 1989.
 • Tiles 1000 years of Architectural Decoration από Harry N. Abrams ,Εκδ. Hans Van Lemmen, 1993
 • The Architectural Tile in Interiors από Ηerbert ,Kathryn Huggins Εκδ. Phaidon 1995.
 • Designing with Tiles, από Elisabeth Thilliad, Εκδ. Pavillon, London 1993.
 • Pottery Decoraton απόJJohn Gibson, Εκδ.Chilton book Comp.Radnor, Albert Museum, London 1989.
 • Ceramics in the world (from 4000 b.C to the present) από Lorenzo Camusso & Sandro. Borionn  Εκδ. Harry  N. Abrams Inc. 1992
 • Limoges, Art Deco enamels από Alberto Shayo , Εκδ.Collective Club Citadelles, 1992.
 • Les matieres premieres Ceramiques et leurs transformation par le feu από Εlisabeth Lambercy, Εκδ. Dossiers d; argile, Hameau de Viere 1993
 • The  potters Dictionery από F & G  Hammer , Εκδ.A & Black ltd London 1997.
 • Joinining of Ceramics, Ed. M. G. Nicholas, Chapman and Hall, New York 1990
 • Ceramic Processing, Ed. R.A Terpstra,P.P.A.C. Pex and A.H. De Vries Chapman and Hall, London 1996
 • Ceramic glazes, C.W. Parmelee, CBI Publishing Company, Inc. York, Pensylvania, 1973
 • High-Performance Ceramics, I.J. McColm, N.J. Clarck, Blakie Ltd., Glasgow 1988
 • Industrial ceramics? Tableware, N.French, London 1972
 • Properties of Ceramic raw materials, Pergamon Press, Oxford 1987        
 • The chemistry of ceramics, H.Yanagida, K.Koumoto, M. Miyayama, JhonWilley &sons, England, 1996                         
 • Fundumentals of ceramics, M.Barsoum, McGrawn-Hill, Singapore 1997
 • Fine ceramics,F.H.Norton,McGraw-Hill,London 1970 .
 • Glasses and glass ceramjcs,Ed. M.H. Lewis,Chapman and Haal, London 1989
 • The Hand book of Glass Manufacture V. 1, 2, Ed.Fay V. Troy, Ashie Publishing Co. Inc.,New York 1984
 • Chemistry of Glass, w. Vogel, Ed. N.Kreidl,The American Ceramic Society inc.Ohio 1985.
 • Schott guide to glass, H.G. Pfaender, Van Nostrand Reinhold Co. New York 1983
 • Glass,H.SCHOLZE, Ed.Springer – Verlag,New York 1988
 • The prehistory and history of glassmaking technology, Ed.McGray, American ceramic Society, Cincinnati, Ohio 1997
 • Physical ceramics,Y.Chiang,,D.Birnie, W.D.Kingery &Sons,Inc. New York 1997
 • Low thermal expantion glass ceramics, Ed. H. Bach, Springer Berlin 1995

^ Αρχή Σελίδας