Ανακοινώσεις  
Διαδικασία μεταγγραφών 2019-20 (03/12/2019)
Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2019-20 (03/12/2019)
Ορισμός μαθημάτων ειδικότητας για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (20/11/2019)
Ανακοίνωση έναρξης πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για το χειμερινό εξάμηνο 2019 (06/11/2019)
Πρακτική άσκηση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ: Επιλεγέντες φοιτητές (07/10/2019)
Ανανεώσεις εγγραφών χειμερινού εξαμήνου 2019-20 (04/10/2019)
Κατανομή πρωτοετών φοιτητών σε τμήματα (04/10/2019)
Τροποποιήσεις προγράμματος σπουδών (04/10/2019)
Έναρξη πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για το "χειμερινό" εξάμηνο 2019 (26/09/2019)
 Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων 
Ανακοινώσεις Δ' εξ. (για όλα τα μαθήματα)
Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων και προπλάσματα: Χώροι εκπαίδευσης
Ψυχολογία του χώρου
Αρχές βιομηχανικού σχεδιασμού αντικειμένων
Σχεδιασμός επίπλου: Κατασκευή
Διακοσμητικές Εφαρμογές - Πλαστικός σχεδιασμός
Εισαγωγή στην κεραμική. Τεχνολογία υλικών
Σχεδιασμός υφάσματος. Παραδοσιακές τεχνικές
Σχεδιασμός υφάσματος: Παραδοσιακές τεχνικές
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Σκοπός και στόχος:
Ο σύγχρονος διακοσμητής συχνά καλείτε και αναλαμβάνει εκτός της σχεδιαστικής μελέτης χώρων, και την σχεδιαστική μελέτη των υφασμάτινων και νημάτινων επενδύσεων του χώρου, κυρίως μεγάλων επαγγελματικών και κοινοχρήστων χώρων. Εκεί απαιτείται η πολλή καλή γνώση, όχι μόνο του σχεδιασμού των κατά περίπτωση επενδύσεων, αλλά και της τεχνολογίας και λειτουργίας των νημάτων και των υφασμάτων ανά σχεδιαστική πρόταση και χρήση. Η εξειδικευμένη αυτή γνώση, η οποία είναι υποχρεωτική στον συγκεκριμένο απόφοιτο, παρέχεται στα πλαίσια των μαθημάτων του Σχεδιασμού Υφάσματος. Ας σημειωθεί ότι η  εξειδικευμένη αυτή γνώσης ΔΕΝ αντικαθίσταται από την ύλη άλλου μαθήματος, διότι απαιτείται η παράλληλη τεχνογνωσία του υφάσματος και των νημάτων, που ακριβώς διδάσκεται στο Σχεδιασμό Υφάσματος.

Περιγραφή μαθήματος:
Θεωρητικό μέρος

 • Η ιστορική εξέλιξη του υφάσματος ανά τους αιώνες, από το 7000 π.Χ. μέχρι σήμερα, με ιδιαίτερη έμφαση στο ελληνικό ύφασμα.
 • Η ιστορική εξέλιξη της σχεδιαστικής μεθοδολογίας και διακόσμησης του υφάσματος με ανάλυση όλων των σημαντικών τεχνικών σχεδιασμού και διακόσμησης υφάσματος.
 • Η ιστορική εξέλιξη της βιομηχανίας υφάσματος στην Ελλάδα και παγκόσμια και η οικονομική σημασία της για την Ελλάδα.
 • Η εξειδικευμένη/εφαρμοσμένη υλοποίησης σχεδιαστικών προτάσεων διακόσμησης υφάσματος.
 • Σύγχρονη μεθοδολογία και τεχνογνωσία σχεδιασμού υφάσματος για βιομηχανικό ύφασμα και με την χρήση Η/Υ και laser.
 • Οι εφαρμογές τους στα σύγχρονα και παραδοσιακά υφάσματα.
 • Οι δυνατότητες εφαρμογής τους στον άνθρωπο, τον χώρο και το αντικείμενο.
 • Η γνώση των ποιοτήτων υφασμάτων και χρωστικών.
 • Η λειτουργία των παραδοσιακών χρωστικών, υφασμάτων και νημάτων στο χώρο και τη διακόσμηση.
 • Τα σύγχρονα υφάσματα και οι σύγχρονες χρωστικές και οι εφαρμογές τους - smart and intelligent textiles, nanotextiles.
 • Οι δυνατότητες λειτουργίας τους στο χώρο, εσωτερικό και εξωτερικό, την διακόσμηση και τον άνθρωπο - χρήστη.
 • Η αξία και οι χρήσεις του υφάσματος και των υφασμάτινων επενδύσεων και οι δυνατότητες εφαρμογής τους κατά συγκεκριμένο χώρο και χρήση.
Στόχος: Η απόκτηση γνώσεων και η μεθοδολογία προσέγγισης των σπουδαστών σε ένα από τα πιο βασικά, χρηστικά και πολλαπλής εφαρμογής μέσα διακόσμησης, το νήμα, το ύφασμα και τα προϊόντα τους.
Η εφαρμογή των γνώσεων στο σχεδιασμό του βιομηχανοποιημένου και μη υφάσματος, και αυτού της ηλεκτρονικής παραγωγής, την υλοποίηση και επιτυχή επίβλεψη της σχεδιαστικής τους μελέτης και την εφαρμογής της στη διακόσμηση του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Εργαστηριακό μέρος
 • Οι τεχνικές και χρωστικές της παραδοσιακής και σύγχρονης διακόσμησης και βαφής υφάσματος και οι βασικές τεχνικές απομόνωσης με πολλαπλές εφαρμογές τους κατά τις εργαστηριακές ασκήσεις.
 • Μεθοδολογία σχεδίασης υφασμάτινων επενδύσεων χώρου και εφαρμογή αυτών σε οικιακό ύφασμα πολλαπλής και ειδικής χρήσης.
 • Έρευνα αγοράς της εφαρμογής των σχεδιαστικών προτάσεων στον χώρο και τον άνθρωπο.
 • Παραγωγή, δειγματοληπτικά, σχεδιαστικών προτάσεων υφάσματος με σύγχρονη τεχνολογία και μέσω Η/Υ.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Η γνώση και η εμβάθυνσης στην τέχνη του υφάσματος είναι σαφώς ιδιαίτερα σημαντική, απαραίτητη και βασική για κάθε μελετητή χώρου, επίπλου και χρηστικού αντικειμένου. Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις των επιρροών και της εξελικτικής πορείας του σχεδιασμού υφάσματος, ώστε να είναι σε θέση να τις εφαρμόζουν στον σχεδιασμό σύγχρονων υφασμάτων καλλιτεχνικής, βιομηχανικής και ψηφιακής παραγωγής, της εφαρμογής του σχεδιασμού υφάσματος στο χώρο και τον άνθρωπο, και της εικαστικής έκφρασης του υφάσματος. Παράλληλα θα έχουν πλήρη εικόνα της μορφολογίας του Ελληνικού υφάσματος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, καθώς και της επιρροής που έχει ασκήσει στον παγκόσμιο σχεδιασμό.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Ελληνική

 • Περιβολιώτου Μαργαρίτα «Η Τέχνη του υφάσματος Ι», εκδόσεις ΙΩΝ
 • Αγγελοπούλου Β., «ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ».
 • Pekridou An. Gorecki, 1993, Η μόδα στην Αρχαία Ελλάδα.
 • Πιτυκάκης Μ. 1980 «Η υφαντική τέχνη στην Κρήτη». Αμάλθεια.
 • Τζαχίλη Ι. 1997. Υφαντική και Υφάντρες στο Προϊστορικό Αιγαίο 2000-1000 π.Χ. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Ξενόγλωσση
 • Barber E.J.W. 1991 Prehistoric Textiles, The Development of Cloth in the Neolithic and Bronze Ages, Princeton: Princeton University Press
 • Hall, «THE STANDARD BOOK OF TEXTILES».
 • Hatch K., «TEXTILE SCIENCE».
 • Larsen J., «INTERLACING».
 • Thames and Hudson, «Dyes and Fabrics»


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1η Εβδομάδα:
Βαφή Υφάσματος Απλή με Τεχνικές Απομόνωσης.
Τεχνική των δεσιμάτων.

2η Εβδομάδα:
Τεχνική των δεσιμάτων σε παραλλαγές, μαρμαρογραφία.

3η Εβδομάδα:

Διακόσμηση υφάσματος με την τεχνική της ραφής.
Σύνολον ασκήσεων: 5-10 ασκήσεις κατΆ επιλογήν.

4η Εβδομάδα:

Τεχνική των αλάτων.

5η Εβδομάδα:

Τεχνική των αλάτων,
Σύνολον ασκήσεων: 1-2 ασκήσεις κατΆ επιλογήν.

6η – 8η Εβδομάδα:

Μελέτη σχεδιασμού Υφάσματος εσωτερικού χώρου, με βάση μια δική σας προσωπική επιλεγμένη θεματολογία, εμπνευσμένη από τους εικαστικούς και τους designers του 20ου αιώνα, με στόχο την σύνδεση και εφαρμογή της γνώσης που αποκτήθηκε από τα μαθήματα της Ιστορίας της Τέχνης, της Ρυθμολογίας Επίπλου και της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής.
Δημιουργία σχεδιαστικών και χρωματικών προτάσεων (θερμά, ψυχρά, πρόταση με χρωματική θερμική ισορροπία, και τονική χρωματική πρόταση) για υφάσματα οικιακής χρήσης, με παράλληλες προτάσεις εφαρμογής τους στον χώρο. Η ολοκλήρωση της εργασίας γίνεται σε CD ή σε Hard copy.
Η μελέτη προορίζεται για εφαρμογή της στις ασκήσεις σταμπωτού, μασκών και τυπώματος μέσω Η/Υ.

9η Εβδομάδα:

Εισαγωγή στη τέχνη του σταμπωτού.

10η Εβδομάδα:

Κατασκευή στάμπας με διάφορα υλικά (ελεύθερα), ανάλογα με την σχεδιαστική μελέτη κάθε σπουδαστή.
Σύνολον ασκήσεων σταμπωτού: 2-5 ασκήσεις κατΆ επιλογήν.

11η & 12η Εβδομάδα:

Εισαγωγή στην τεχνική των μασκών με κατασκευή δειγμάτων.
Κατασκευή των μασκών του θέματος της σχεδιαστικής μελέτης και κατασκευή δείγματος από τις χρωματικές προτάσεις.

13η Εβδομάδα

Ολοκλήρωση του θέματος. Προαιρετική, αλλά δυνατή και προτεινόμενη, η χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας, τόσο στον όλο σχεδιασμό & την τελική παρουσίαση, όσο και στην παραγωγή των δειγμάτων υφάσματος.

14η. Εβδομάδα:

Παρουσίαση των εργασιών και της ολοκληρωμένης εργασίας σε φάκελο ή ντοσιέ μαζί με τον σχεδιασμό, τις χρωματικές προτάσεις, τις εφαρμογές της σχεδιαστικής πρότασης στον χώρο και τα υφάσματα που δημιουργήθηκαν με όλες τις τεχνικές.
Οι εργασίες παρουσιάζονται και κρίνονται συνολικά στο τέλος και κρίνονται ως ένα ολοκληρωμένο σύνολο.

Τα χρώματα, τα αλάτια, τα ειδικά τελάρα, μερικά εργαλεία και οι επιφάνειες εργασίας, και κατά περίπτωση, υφάσματα δίδονται από το Εργαστήριο Υφάσματος.

Ιωάννου Χαράλαμπος
Τουμαζάτου Βαρβάρα

^ Αρχή Σελίδας