Ανακοινώσεις  
Διαδικασία μεταγγραφών 2019-20 (03/12/2019)
Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2019-20 (03/12/2019)
Ορισμός μαθημάτων ειδικότητας για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (20/11/2019)
Ανακοίνωση έναρξης πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για το χειμερινό εξάμηνο 2019 (06/11/2019)
Πρακτική άσκηση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ: Επιλεγέντες φοιτητές (07/10/2019)
Ανανεώσεις εγγραφών χειμερινού εξαμήνου 2019-20 (04/10/2019)
Κατανομή πρωτοετών φοιτητών σε τμήματα (04/10/2019)
Τροποποιήσεις προγράμματος σπουδών (04/10/2019)
Έναρξη πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για το "χειμερινό" εξάμηνο 2019 (26/09/2019)
 Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων 
Ανακοινώσεις Δ' εξ. (για όλα τα μαθήματα)
Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων και προπλάσματα: Χώροι εκπαίδευσης
Ψυχολογία του χώρου
Αρχές βιομηχανικού σχεδιασμού αντικειμένων
Σχεδιασμός επίπλου: Κατασκευή
Διακοσμητικές Εφαρμογές - Πλαστικός σχεδιασμός
Εισαγωγή στην κεραμική. Τεχνολογία υλικών
Σχεδιασμός υφάσματος. Παραδοσιακές τεχνικές
Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων και προπλάσματα: Χώροι εκπαίδευσης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:     Δ1
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:     Σύνθεση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:     ΜΕ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:     10  
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:     7
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:     Δ

Διδάσκοντες:
Κωτσή Αγγελική (υπεύθυνη του μαθήματος), Αναστασάκης Μανώλης, Μάρθα Λουκία, Μαρνέλλος Δημήτρης, Ψιλόπουλος ¶γγελος
Εαρινό Εξάμηνο: 2013 – 2014

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα επιδιώκει μία κατά το δυνατόν ολιστική προσέγγιση εντοπισμού και ανάλυσης της παιδαγωγικής διάστασης και των ιδιαιτέρων αναγκών και απαιτήσεων (εκπαιδευτικών, ψυχολογικών, κ.α.) των χώρων εκπαίδευσης και των σχετικών χώρων πρόνοιας, με στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη της συνθετικής ικανότητας των φοιτητών στην οργάνωση και σχεδιασμό των χώρων αυτών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην εξοικείωσή τους με τη διαχείριση και χρήση ενός εύρους σχεδιαστικών εργαλείων και μέσων, με έμφαση στη χρήση προπλασμάτων και κατασκευή μακέτας σε ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο, για την υποβοήθηση της επεξεργασίας της συνθετικής τους ιδέας και την επίτευξη μιας άρτιας και ενδιαφέρουσας παρουσίασης της πρότασής τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος διαμορφώνεται έτσι ώστε να καλύψει μέσα από μια πολύπλευρη προσέγγιση το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών χώρων, ως χωρική έκφραση κοινωνικών, εκπαιδευτικών, παιδαγωγικών και διδακτικών επιλογών, ψυχολογικών προσεγγίσεων, περιβαλλοντικών απαιτήσεων, τεχνολογικών διεισδύσεων και αισθητικών αναζητήσεων, που υπακούει συγχρόνως στις απαιτήσεις της λειτουργικότητας και της εργονομίας. Στόχος του σχεδιασμού είναι η επίτευξη της διαμόρφωσης χώρων οι οποίοι, πέραν της εξυπηρέτησης των εκπαιδευτικών και κοινωνικών επιδιώξεων, θα διαθέτουν μία αντιληπτική εικόνα ανταποκρινόμενη στα μέτρα και στις ανάγκες της ηλικίας του παιδιού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα είναι συνθετικό. Περιλαμβάνει θεωρία και εργαστήριο σε μία ενότητα με τη θεωρία να υποστηρίζει το εργαστηριακό σκέλος του καθΆ όλη τη διεξαγωγή του μαθήματος. Το εργαστηριακό σκέλος περιλαμβάνει μια άσκηση εφαρμογής που, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, αφορά στην επέμβαση σε συγκεκριμένο σχολικό κέλυφος, με στόχο την αναμόρφωσή του για την κάλυψη των αναγκών δημοτικής εκπαίδευσης. Εκ παραλλήλου, στο θεωρητικό μέρος οργανώνεται σειρά διαλέξεων διαμορφωμένων σε ενότητες πάνω σΆ ένα θεματικό άξονα, ο οποίος καλύπτει τον προβληματισμό, τους στόχους και τις απαιτήσεις στους οποίους οφείλει να ανταποκρίνεται ο σχεδιασμός ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού χώρου. Παράλληλα με τη διεξαγωγή του θέματος λειτουργεί εργαστήριο προπλασμάτων για τη μεθοδολογική και κατασκευαστική υποστήριξη των φοιτητών κατά την υλοποίηση των προπλασμάτων εργασίας και της τελικής μακέτας παρουσίασης.
Οι εκπαιδευτικοί είναι ανοικτοί σε συνεργασία με τους φοιτητές δύο φορές την εβδομάδα, μισή ώρα πριν και μισή ώρα μετά από το μάθημα, ύστερα από συνεννόηση μαζί τους. Η συνεργασία περιλαμβάνει βοήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση σε θέματα που τους απασχολούν. Δεν αφορά διορθώσεις και εν γένει διαδικασία που ανήκουν στη διεξαγωγή του εργαστηρίου.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η επικοινωνία και οι ενημερώσεις των φοιτητών πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτύου με αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στην πλατφόρμα e-class (μετά από εγγραφή με τους κωδικούς που χρησιμοποιούνται και για το πρόγραμμα 'Εύδοξος'). Οι φοιτητές μπορούν να αντλήσουν υλικό και από τα blog που οργανώθηκαν για το μάθημα στις προηγούμενες διδακτικές περιόδους, στις διευθύνσεις http://edulab4.wordpress.com/ και http://edulab4forum.wordpress.com/).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Θ+Ε)
Η αξιολόγηση του μαθήματος πραγματοποιείται μετά από συνεκτίμηση της ενεργούς συμμετοχής, της πρωτοτυπίας της συνθετικής ιδέας, της πορείας της εξέλιξης της πρότασης, του βαθμού επίλυσης και της επάρκειας της θεωρητικής υποστήριξης του θέματος, της σχεδιαστικής παρουσίασης, της μακέτας, καθώς και της ικανότητας ανάπτυξης και παρουσίασης της εργασίας.
Ο βαθμός βαρύτητας κατανέμεται ως εξής:
  • Η θεωρητική εργασία:            30%
  • Το αναλυτικό στάδιο:             10%
  • Το συνθετικό στάδιο:              55%
  • Συνεκτιμώμενοι παράγοντες:    5%

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ
Η όλη οργάνωση και ο τρόπος διεξαγωγής του μαθήματος στοχεύουν στην:Τροφοδότηση των φοιτητών με πληροφορίες και ερεθίσματα που θα ενισχύσουν το ενδιαφέρον τους για το αντικείμενο του μαθήματος.
  • Εκπαίδευσή τους στην ερευνητική διαδικασία.
  • Καλλιέργεια των δυνατοτήτων τους για την ανάπτυξη της συνθετικής ικανότητάς τους στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών χώρων.
  • ¶ρτια σχεδιαστική παρουσίαση και ανάδειξη της πρότασής τους.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων επιχειρείται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη παροχή πληροφοριών μέσω προβολών με ανάλυση και ανάπτυξη των θεμάτων, η οργάνωση τουλάχιστον μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης σε σχολικό χώρο και συζήτηση με δασκάλους και παιδαγωγούς, και η οργάνωση διαλέξεων με προσκεκλημένο επιστήμονα πάνω σε θέματα εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού ενδιαφέροντος.
Η εκπαίδευση στην ερευνητική διαδικασία επιχειρείται θέτοντας ερωτήματα που χρήζουν απάντησης, αφΆ ενός μέσα από βιβλιογραφική έρευνα και την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας, αφΆ ετέρου μέσα από το δημόσιο διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων κατά τη διάρκεια της συμμετοχικής διαδικασίας της διεξαγωγής του μαθήματος. ΚαθΆ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών, μέσω παρεμβάσεων, κατάθεσης απόψεων και πληροφοριών.

^ Αρχή Σελίδας