Υπηρεσίες Διοικητικού Προσωπικού
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Υπηρεσίες / Τμήματα
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα


Διαχείριση Λογαριασμού ΚΔΔ


VPN


Ασύρματη Πρόσβαση (WiFi)


Προσωπικά Πιστοποιητικά Χ.509


Εξωστρεφείς Δράσεις

Υπηρεσίες / Τμήματα

Ιατρείο


Γραφείο Φυσικής Αγωγής
Γυμναστήριο


Υποστήριξη Χρηστών


Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου


Κοινωνική Συμβουλευτική Υπηρεσία