Τμήμα Μελετών - Κατασκευών
Τμήμα Συντήρησης
Τμήμα Πληροφορικής
 
Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών