Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Ο.Σ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι. - Σύλλογοι Ε.Π.
Ένωση Συνταξιούχων Καθηγητών ΤΕΙ
Σ.Ε.Ε.Π.
Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού ΤΕΙ Αθήνας
Σύλλογος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού και Τεχνικών Εργαστηρίων
 
Σύλλογοι Φορείς