Το ΚΑΤΕ - ΚΑΤΕΕ και το ΤΕΙ Αθήνας
Τεχνολογική Εκπαίδευση 1950 - 1998
Οδοιπορικό της ίδρυσης του Τμήματος Ακτινολογίας - Ραδιολογίας
Ανασκόπηση της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Φωτογραφικό Υλικό
ΚΑΤΕ 1973 - Σκόρπιες Αναμνήσεις
 
Ιστορία του ΤΕΙ Αθήνας - Φωτογραφικό Υλικό

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1973-1975

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1976-1979


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1980-1983


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΟ 1983