Αναπληρωτής Προέδρου - Καλδής Ε. Παναγιώτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής

Αναπληρωτής Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

e-mail: pkaldis@teiath.gr
 


Είναι Καθηγητής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Μάρκετινγκ, Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, Πρόεδρος της Φοιτητικής Λέσχης και συμμετέχει σε διάφορες διοικητικές και επιστημονικές επιτροπές του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

 

Του έχει απονεμηθεί ο τίτλος του Επίτιμου Καθηγητή (Honorary Professor) στα Οικονομικά των Επιχειρήσεων (Business Economics) του Πανεπιστημίου Guglielmo Marconi (Ρώμη) της Ιταλίας. Επίσης, τιμητικά (honorary) είναι Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Faculty Associate) στο Κέντρο Μάνατζμεντ (Unit for Membership Based Organisations) του Πανεπιστημίου Leicester της Αγγλίας, όπως και Συνεργαζόμενο Μέλος (Associate Member) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Food Studies Centre, School of Oriental and African Studies).

 

Είναι απόφοιτος της Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής Πειραιώς, πτυχιούχος αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως και πτυχιούχος παιδαγωγικών σπουδών της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) από τη Σχολή Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος και Κοινωνίας του Πανεπιστημίου Coventry της Αγγλίας. Έχει πραγματοποιήσει μεταδιδακτορική έρευνα στον Τομέα Οικονομικής Πολιτικής και Κράτους του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επιμόρφωσή του είναι συνεχής, διεθνής, διαθεματική και διεπιστημονική.

           

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης/Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Επίσης, είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Έργου «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα» για τα Α.Ε.Ι. της χώρας, που υλοποιείται από το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

 

Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Γενικού Γραμματέα στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, όπου ορίσθηκε για πρώτη φορά Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης οργανώνοντας την εκ του μηδενός και λειτουργώντας την επί εξαετία και προσφέροντας τέσσερις εκπαιδευτικές σειρές. Επίσης διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του Επιστημονικού-Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, όπως και Πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας.

 

Για μια εξαετία ήταν μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων έχοντας την ιδρυματική και επιστημονική ευθύνη σειράς προγραμμάτων και υπευθυνοτήτων.


Επί 15 χρόνια εργάσθηκε ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχοντας διατελέσει και Διευθυντής Εκπαίδευσης (Σπουδών) στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

Έχει συμμετάσχει ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στα ακόλουθα 11 μεταπτυχιακά προγράμματα:

-  «Τραπεζική» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,

-  «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας,

-  «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.)» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου,

- στο ομώνυμο πρόγραμμα του Τομέα Φαρμακογνωσίας – Χημείας Φυσικών Προϊόντων του Τμήματος Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

-  «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

-  «Βιοτεχνολογία & Εφαρμογές στη Γεωπονία» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

-  «Αμπελουργία-Οινολογία» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

-  «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

-  «Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών» των Πανεπιστημίων: Δυτικής Ελλάδος - Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης – Πατρών,

-  «Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και

-  «Λογιστική Χρηματοικονομική» του Τ.Ε.Ι.  Πειραιά.

 

Στα προηγούμενα, έχει επιβλέψει δεκάδες μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και έχει συμμετάσχει σε σχετικές εξεταστικές επιτροπές. Επίσης, είναι μέλος επιτροπών επίβλεψης και εξέτασης διδακτορικών διατριβών σε πανεπιστήμια.

 

Συνολικά, διαθέτει άνω των τριάντα ετών εμπειρία ως επιτελικό στέλεχος σε διάφορες θέσεις σημαντικής διοικητικής, εκπαιδευτικής και επιστημονικής ευθύνης στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

 

Στα τρέχοντα επιστημονικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνονται τα εφαρμοσμένα οικονομικά, το μάρκετινγκ και το μάνατζμεντ (οργανωσιακό και χρηματοοικονομικό), η βιώσιμη ανάπτυξη, ο τουρισμός και ο πολιτισμός.

 

Σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχει αναγνωρισμένο και εκτεταμένο έργο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτό αφορά, τόσο σε διδακτικό, όσο και σε ερευνητικό, καθώς και σε δημοσιευμένο συγγραφικό με αξιόλογο αριθμό ετεροαναφορών.

 

Στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας έχει διατελέσει Διευθυντής Τομέα, Πρόεδρος Τμήματος,  Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Ακόμη, υπήρξε μέλος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι. της χώρας.

^ Αρχή Σελίδας