Διεύθυνση Διοικητικού
Διεύθυνση Οικονομικού
Διεύθυνση Συντονισμού Σπουδών και Σπουδαστικής Μέριμνας
Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Γραμματείας Προέδρου - Αντιπροέδρων και Γενικού Γραμματέα
 
Διοικητικές Υπηρεσίες