Ιδρυση Συλλόγου Αποφοίτων ΤΕΙ Αθήνας

Το ΤΕΙ Αθήνας στηρίζει την πρωτοβουλία αποφοίτων του για την ίδρυση του Συλλόγου τους (Σ.Α.-Τ.Ε.Ι.Α.).

Στο Σύλλογο θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής ως μέλη απόφοιτοι όλων των τμημάτων του ιδρύματος, από το 1983 έως σήμερα. Κεντρικές επιδιώξεις του Σ.Α. θα αποτελούν η διατήρηση και ενίσχυση των δεσμών τόσο μεταξύ των αποφοίτων, όσο και μεταξύ αυτών και του ιδρύματος, η προώθηση των ενδιαφερόντων και κοινών συμφερόντων τους, καθώς και η ηθική κι επαγγελματική ενίσχυσή τους. Ο Σ.Α.-Τ.Ε.Ι.Α. προβλέπεται να συνεργάζεται αρμονικά με το σύνολο της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, να διοργανώνει ποικίλες εκδηλώσεις κοινωνικού, πολιτιστικού, καλλιτεχνικού περιεχομένου, να συμμετέχει σε αθλητικές δράσεις, να ενισχύει τις εθελοντικές πρωτοβουλίες, κ.ά. Η Διοίκηση του ΤΕΙ Αθήνας, επιθυμώντας να δημιουργήσει ένα σημείο αναφοράς για τον Σ.Α. και να προωθήσει τους σκοπούς και στόχους του, προτίθεται να παραχωρήσει ειδικό χώρο για τη στέγασή του.

Αναμένεται η συμμετοχή όλων των αποφοίτων του ιδρύματος, προκειμένου να επιτύχει αυτή η αξιόλογη προσπάθεια και να αναδειχθεί η αφοσίωση ενός δυναμικού κύκλου αποφοίτων, οι οποίοι με όρεξη, θέληση και επιμονή θα καταφέρουν να διατηρήσουν ζωντανή τη σχέση τους με το ΤΕΙ Αθήνας και να διευρύνουν τόσο τους δικούς τους ορίζοντες, όσο και του ίδιου του ιδρύματος. Θεωρείται βέβαιο ότι θα επιβεβαιωθεί πως το ΤΕΙ Αθήνας αποτελεί για τους αποφοίτους του όχι μόνο μια ισχυρή βάση γνώσεων και εφοδίων για την πορεία τους μετά τη λήψη του πτυχίου, αλλά αντικατοπτρίζει και έναν πυρήνα δημιουργίας, ονείρων και δεσμών ζωής.

 

Οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι του ΤΕΙ Αθήνας όλων των εποχών μπορούν, να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον εδώ


 << Ανακοινώσεις του ΤΕΙ ^ Αρχή Σελίδας