Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας ΤΕΙ Αθήνας
Με την υπ' αριθμόν 166/08-01-2014 απόφαση του πρόεδρου του ΤΕΙ Αθήνας, έχει συγκροτηθεί επιτροπή σύνταξης του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας.

^ Αρχή Σελίδας