Πιστοποιητικό TOEICÒ (Αγγλικής γλώσσας)
Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και το ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ με ευχαρίστηση ανακοινώνουν τη συνεργασία τους στην πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας με το διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό TOEIC®.Με τη συγκεκριμένη συνεργασία, η Ελληνοαμερικανική Ένωση και το ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ προσφέρουν τη δυνατότητα στους φοιτητές του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ να πιστοποιήσουν τη γνώση Αγγλικής με πιστοποιητικό το οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και μετά από αυτές.

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και το ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ είναι οργανισμοί καθιερωμένοι στους τομείς της πιστοποίησης και της εκπαίδευσης αντίστοιχα και ακολουθούν τα αυστηρότερα συστήματα ποιότητας και όλες τις οδηγίες των αρμόδιων Ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών.

Το TOEIC® Listening and Reading αποτελεί τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική.

Οι δύο οργανισμοί επέλεξαν το TOEIC® Listening and Reading για τους παρακάτω λόγους:
  • Διακρίνεται για εξεταστική ποιότητα και τη διεθνή εμβέλειά του καθώς και αξιοπιστία της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης που διεξάγει εξετάσεις γλωσσομάθειας στην Ελλάδα από το 1957.
  • O εξεταστικός φορέας του TOEIC®, το Educational Testing Service (ETS), ιδρύθηκε το 1947. Σήμερα, με περισσότερους από 2500 ειδικούς στην εκπαίδευση και το testing, αποτελεί τον μεγαλύτερο φορέα ανάπτυξης και διοργάνωσης εξετάσεων παγκοσμίως, όπως τα TOEIC®, TOEFL®, SAT®, GRE®, και GMAT® .  
  • Το πιστοποιητικό TOEIC® Listening and Reading είναι αναγνωρισμένο από Δημόσιες Ελληνικές Αρχές (ΑΣΕΠ - διαβάθμιση από Β1 έως και Γ1), πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις και κυβερνητικούς οργανισμούς σε 120 χώρες. Προσφέρει διαβαθμισμένη πιστοποίηση, γρήγορα αποτελέσματα και προετοιμασία online, χαμηλού κόστους.  

Διεξαγωγή εξετάσεων TOEIC® Listening and Reading
Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων διοργανώνει εξετάσεις TOEIC® σε τακτά χρονικά διαστήματα σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση TOEIC® θα προσφερθεί στους φοιτητές/τριες  του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ στην τιμή ?80, αντί ?150, ενώ ειδική τιμή θα υπάρχει και για απόκτηση πρόσβασης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα προετοιμασίας που έχει δημιουργηθεί από τον φορέα Ανάπτυξης του τεστ, Educational Testing Service (ETS).

Πρόγραμμα Εξετάσεων TOEIC® Listening and Reading 2016: http://www.hau.gr/?i=examinations.el.toeic-schedule-2016

Φυλλάδιο TOEIC® Listening and Reading: TOEICÒ brochure


<< Ανακοινώσεις του ΤΕΙ ^ Αρχή Σελίδας