Δημιουργία Κωδικού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Πάσο, eClass, κλπ)
Διαχείριση Κωδικού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΚΔΔ
Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης (εγγραφές, πιστοποιητικά)
Open eClass - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
 
e-υπηρεσίες