Πρόγραμμα ERASMUS +
Το Πρόγραμμα Erasmus+ (2014-2020) αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ώστε να καταστούν παγκόσμιο σημείο ποιοτικής αναφοράς. 
Το Πρόγραμμα Erasmus+ το διαχειρίζεται το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Αθήνας.

               Δράσεις του Προγράμματος Erasmus+ (2014-2020) στις οποίες συμμετέχει το ΤΕΙ Αθήνας:


- Erasmus+/Σπουδές (Studies): Πραγματοποίηση περιόδου σπουδών σε Ίδρυμα του εξωτερικού.

Αφορά: Φοιτητές.
Μετακίνηση: Σε χώρες με τις οποίες το Τμήμα του φοιτητή έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες.
Πίνακες διμερών συμφωνιών: ανά Σχολή και ανά Τμήμα
Πίνακες διμερών συμφωνιών: ανά χώρα 
Ελάχιστη Διάρκεια μετακίνησης: έξι μήνες (ακαδημαϊκό εξάμηνο)
Συχνές Ερωτήσεις:
http://www.teiath.gr/diethnwn/categories.php?id=13186&lang=el
Περισσότερα: http://www.teiath.gr/diethnwn/categories.php?mid=3630&id=3803&lang=el- Erasmus+/ Πρακτική Άσκηση (Placement): Πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε φορείς του εξωτερικού.

Αφορά: Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και πρόσφατα απόφοιτους.
Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα: 28 χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δεν είναι επιλέξιμες οι κινητικότητες εντός της Ελλάδας), Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενσταϊν, Τουρκία, ΠΓΔΜ και οι υπερπόντιες χώρες και επικράτειες.
Ελάχιστη Διάρκεια μετακίνησης: έξι μήνες (ακαδημαϊκό εξάμηνο)
Συχνές Ερωτήσεις:
http://www.teiath.gr/diethnwn/categories.php?id=13180&lang=el
Περισσότερα: http://www.teiath.gr/diethnwn/categories.php?mid=3174&id=3344&lang=el- Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+:
Πραγματοποίηση περιόδου σπουδών, διδασκαλίας ή επιμόρφωσης σε Ίδρυμα του εξωτερικού,  σε χώρες εκτός Ευρώπης και Τουρκίας.

Αφορά: Φοιτητές, εκπαιδευτικό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό.
Μετακίνηση: Σε χώρες εκτός Ευρώπης και Τουρκίας με τις οποίες το Τμήμα του μετακινούμενου έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες.
Διμερείς Συμφωνίες Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+: http://www.teiath.gr/articles.php?id=54649&lang=el&rid=cat&omid=27
Περισσότερα: http://www.teiath.gr/diethnwn/categories.php?mid=19928&lang=el

- Erasmus+/ Διδακτικό Προσωπικό: Πραγματοποίηση διδασκαλίας σε Ίδρυμα του εξωτερικού.

Αφορά: Εκπαιδευτικό προσωπικό του ΤΕΙ Αθήνας (μόνιμους καθηγητές αλλά και επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες).
Μετακίνηση: Σε χώρες με τις οποίες το Τμήμα στο οποίο διδάσκει ο εκπαιδευτικός έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες, οι οποίες  περιλαμβάνουν κινητικότητα διδακτικού προσωπικού.
Ελάχιστη Διάρκεια διδασκαλίας: Απαιτούνται πέντε ώρες διδασκαλίας κατ' ελάχιστον. Μια ελάχιστη διάρκεια πέντε (5) εργάσιμων ημερών συνίσταται ιδιαίτερα για να υπάρξει εποικοδομητική συμβολή στο πρόγραμμα διδασκαλίας και τη διεθνή ακαδημαϊκή ζωή στο Ίδρυμα Υποδοχής.
Συχνές Ερωτήσεις:
http://www.teiath.gr/diethnwn/categories.php?id=13210&lang=el
Περισσότερα: http://www.teiath.gr/diethnwn/articles.php?id=3804&lang=el- Erasmus+/ Επιμόρφωση Προσωπικού: Πραγματοποίηση εκπαίδευσης -επιμόρφωσης σε Ίδρυμα του εξωτερικού.

Αφορά: Μέλη διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού, που εργάζονται σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κάτοχο του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus.
Μετακίνηση: Σε χώρες με τις οποίες το ΤΕΙ-Α έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες.
Ελάχιστη Διάρκεια επιμόρφωσης: Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Διαστήματα παραμονής στο εξωτερικό μικρότερα από 5 εργάσιμες ημέρες επιτρέπονται σε περίπτωση παρακολούθησης σεμιναρίων, εργαστηρίων και συνδιασκέψεων.
Συχνές Ερωτήσεις: http://www.teiath.gr/diethnwn/categories.php?id=13221&lang=el
Περισσότερα: http://www.teiath.gr/diethnwn/articles.php?id=3551&lang=elΣε κάθε περίπτωση δίνεται προτεραιότητα στις περιπτώσεις πρώτης κινητικότητας.

Σχετικά link:

- Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Αθήνας:
http://www.teiath.gr/diethnwn/

- Πανεπιστημιακός Χάρτης ERASMUS για το ΤΕΙ Αθήνας:
http://www.teiath.gr/userfiles/jgiar/documents/erasmus_charter.pdf- Οδηγός Προγράμματος Erasmus+:
http://www.teiath.gr/userfiles/jgiar/documents/erasmusplusprogrammeguide_translation.pdf

- Ενημερωτικός Οδηγός Erasmus του ΤΕΙ Αθήνας:
http://www.teiath.gr/userfiles/jgiar/documents/enimerotikos_odigos_2015.pdf

- ESN TEI Athens:
http://teiath.esngreece.gr/
ESN (Erasmus Student Network) TEI Athens is a non-profit student organization for the Erasmus exchange students of the Technical Educational Institute (T.E.I.) of Athens and a member of ESN Greece and ESN International.

<< Ανακοινώσεις του ΤΕΙ ^ Αρχή Σελίδας