Οργανισμός ΤΕΙ Αθήνας
Με την υπ' αριθμόν 571/20-01-2014 απόφαση του πρόεδρου του ΤΕΙ Αθήνας, έχει συγκροτηθεί επιτροπή σύνταξης του Οργανισμού.

^ Αρχή Σελίδας