Ορισμός Τμημάτων Σχολών στη Συνέλευση του ΤΕΙ Αθήνας
Συνεδριάσεις Συνέλευσης
Συνεδριάσεις Συγκλήτου
 
Σύγκλητος ΤΕΙ Αθήνας